Põllumehed: aus põllumees täidab kõiki seadusi ja seatud reegleid

Foto: shutterstock.com

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda austab kõiki reegleid, mis Eesti riik on Eestis töötavatele inimestele seadnud ning taunib vajadusel ka oma liikmeid, kes neist kinni ei ole pidanud. Sõltumata sellest, kas töötaja puhul on tegu eestimaalase või võõrtöölisega.

„Vaieldamatult ei ole kõik põllumehed ideaalsed tööandjad,“ märkis Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus. „Siiski oleme viimastel kuudel olnud erakordse tähelepanu all mitte ainult meedias, vaid ka riigiaparaadi jaoks. Ühest küljest on see mõistetav, kuid teisest küljest on olukord erakordselt vastuoluline ja keeruline paljudes ettevõtlussektorites, põllumajandus ei ole selles osas erand. Loomulikult tahame, et kõiki põllumajandussektori töötajaid koheldakse väga hästi ning kõiki Eesti riigi seadusi täites.“

„Kõigi juhtumite detailid, milles on selgunud nii karantiinitingimuste eiramine kui ka ebakohased majutustingimused, ei ole kojale täna selged – meil ei ole täpset ülevaadet, mis lubaks üldistusi teha,“ selgitas Roomet Sõrmus. „Siiski olen veendunud, et enamus põllumajanduse tööandjatest on ausad, vastutustundlikud ning riigitruud. Saatsime tööandjatele enne reisi ja meeldetuletusena 22. juulil Terviseameti juhendi, selgitasime olukorda ja nõudmisi nii palju, kui saime. Oleme andnud oma parima ning jätkame tööd, et töö saab tehtud ja saagid salve.“

Koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga korraldas koda enne lennu toimumist 16. juulil tööandjatele infotunni „Välismaalaste Eestisse saabumise põhimõtted ja reeglid“. Infotunni eesmärk oli meelde tuletada ja selgitada välismaalaste Eestisse saabumise põhimõtteid ja reegleid ning seeläbi ennetada võimalikke hilisemaid probleeme. Infotunni raames käsitlesime järgmisi teemasid: välismaalaste Eestisse saabumise, Eestis viibimise ja töötamise õiguslikud alused ja protseduurireeglid; piiriületuse korraldus ja reeglid; võimalikud tagajärjed välismaalase Eestis ebaseadusliku viibimise või töötamise korral. Kõik Eestisse saabunud inimesed täitsid piiriületaja liikumispiirangu kinnituslehe, millega piiriületaja andis politseile teada oma elukoha või püsiva viibimiskoha aadressi Eestis.

Lennu eesmärk oli tuua Eestisse pärast 4kuulist pausi põllumajandussektoris hädavajalikke töötajaid nii põllumajanduse hooajatöödeks kui nende põllumajandustöötajate asendamiseks, kelle töötamise luba lõppes Eestis juuli lõpus. Kõik reisijad on kahenädalases karantiinis oma tööandjate poolt korraldatud elamiskohas. Arvestades, et liinilende ei toimunud ja ajakava oli pingeline, siis selle hädavajadusest tingitud lennu organiseerisime valitsuse korraldusi ja kehtivaid reegleid arvestades.

Koda tegi lennu korraldamisel igakülgset koostööd erinevate ametiasutustega. Enne lennu toimumist informeerisime kõiki tööandjaid valitsuse poolt kehtestatud reeglist, et tööandja peab töötajale korraldama COVID-19 viiruse testimise Eestisse saabumisel ja uuesti 14 päeva pärast. Samuti pidi töötaja viibima 14 päeva karantiinis ja ei tohtinud sellel ajal töötada. Saatsime tööandjatele enne reisi ka Terviseameti ja Sotsiaalministeeriumi koostöös valminud juhised tööandjatele hooajatöötajate majutamiseks ja SARS-CoV-2 testimise korraldamiseks. 22. juulil saatsime tööandjatele uuesti info kõikide karantiinireeglite kohta.

Ettevaatusabinõuna viiruse leviku riski vähendamiseks varustasime lennuettevõtja abil kõik reisijad kaitsemaskidega, mida reisijad kandsid kogu reisi vältel. Reisijatele andsime info, et Eestisse ei lubata haigussümptomitega isikuid, kellel on näiteks palavik või köha.

„Meie jaoks on väga oluline, et Ukraina töötajate Eestisse tulemisel järgitaks kõiki tervisenõudeid ning testimisega hoiame ära viiruse võimaliku Eestisse toomise,“ kinnitas Roomet Sõrmus. „Korraldasime koostöös meditsiinilaboriga SYNLAB ja Tallinna lennujaamaga Eestisse saabujatele koroonaviiruse SARS-CoV-2 testimise vahetult lennult saabumisel lennujaamas, et võimaldada töötajate kiire ja sujuv testimine ning takistada viiruse levikut Eestisse. Erilennult saabujatele tulid lennujaama vastu tööandjate esindajad, kes tagasid töötajate transpordi Eesti majutuskohta ja tagavad ka karantiininõude täitmise.“

Põllumajanduskoda tänab Politsei- ja Piirivalveametit, meditsiinilaborit SYNLAB Eesti, Tallinna Lennujaama, Maksu- ja Tolliametit, Terviseametit, Maaeluministeeriumi, Välisministeeriumi ja Eesti Vabariigi Suursaatkonda Kiievis, kes olid operatiivselt abiks erinevate töötajate saabumisega seotud küsimuste lahendamisel. Põlumajanduskoda usaldab Terviseametit, kellel on olemas vajalikud teadmised ja kogemused, et rakendada asjakohaseid meetmeid viiruse leviku takistamiseks.

Reeglid ja info on olemas ka EPKK kodulehel:

https://epkk.ee/epkk-korraldab-erilennu-tallinn-kiiev-tallinn-registreerimise-tahtaeg-15-juuli/?fbclid=IwAR1ZN8bKrvfcP94Ols8dS51YAcwRe8bWTRlW_tT-nYFo67uzrq1eR8DiAN8

Eelmine luguUkrainast saabuvatele töötajatele tehakse Tallinna lennujaamas koroonaviiruse test
Järgmine luguAP 2020 kandidaat Krista Tõnuri – Noor perenaine lüpsis juba 11-aastaselt lehmi