Põllumajanduskoja koroonapäevik

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda on liikmetele olnud toeks seoses koroonaviiruse leviku tõkestamise tõttu tekkinud olukorraga. Olukord on kiiresti muutuv ning püüame olla liikmetele igati abiks keerulise seisu leevendamisel. Palun pöörduge tekkivate probleemide korral julgesti koja poole! Järgnevalt lühike ülevaade senistest tegevustest.

13. märts

 • Koda saatis kirja kaupmeeste liidule, milles rõhutatakse, et tarneraskuste korral ei tohiks tootjate suhtes rakendada leppetrahve. Rõhutati ka, et toidujulgeoleku tähtsust. Koda tegi selle kohta ka pressiteate, mis avaldati neljas meediaportaalis.
 • Koda saatis liikmetele Maaeluministeeriumi küsimused seoses toidu varustuskindluse tagamisega. Küsimustele vastas 15 koja liiget.

16. märts

 • Koja juhatuse esimees Roomet Sõrmus osales Maaeluministeeriumis toimunud nõupidamisel seoses toiduainete varustuskindluse tagamisega, millel andis ülevaate liikmete tagasisidest. Kohtumise järel saatis Maaeluministeerium pressiteate, milles kinnitatakse, et Eestis on piisav toiduvaru.
 • Koja juhatuse esimees andis olukorrast ülevaate ajalehele Maa Elu, mille põhjal avaldas 18. märtsil Postimehe portaal artikli seoses Ukraina tööjõu probleemiga. Põhjalikum ülevaade ilmus 19. märtsi paberväljaandes.

17. märts

 • Koda saatis Maaeluministeeriumile kirjaliku ülevaate toidutootjate tagasisidest seoses tekkinud probleemidega ning ettepanekud olukorra leevendamiseks.
 • Koda saatis toidutööstustele täiendava küsimustiku seoses toiduainete varustuskindluse tagamisega (isikukaitsevahendite, desoainete jms kättesaadavus) ning teiste riikide julgeolekuvaru tagamisega. 19. märtsiks oli küsitlusele vastanud 12 ettevõtet. Kokkuvõte edastatakse Maaeluministeeriumile.
 • Liikmetelt tuli info, et probleeme esineb analüüside tegemiseks vajaliku Terviseameti labori töös. Koda teavitas probleemist Maaeluministeeriumi kantslerit ja palus riigil tagada toiduohutuse seisukohalt oluliste laborite töö.
 • Maaeluminister Arvo Allerile on edastatud soov vabastada põllumajanduskoolide taustaga õpilased ja üliõpilased tööjõu mure leevendamiseks kaitseväest.
 • Mitmed liikmed pöördusid koja poole, et kaupade vedu üle riigipiiri on takistatud. Probleemiks oli nt piimaautode läbipääs. Koja juhatuse esimees suhtles sellel teemal Maaeluministeeriumi kantsleriga. Koja juhatuse liige Vahur Tõnissoo suhtles maaeluminister Arvo Alleri, siseminister Mart Helme ning politsei- ja piirivalveameti juhtidega.
 • Koda saatis pressiteate, milles rõhutatakse, et piirikontroll ei tohi takistada toidukaupade vedu. Koja teade avaldati viies meediaportaalis.

18. märts

 • Koostöös vedajatega saadeti politseile piimaveokite numbrimärgid, kellele tuleks piiril tagada eelisjärjekorras piiriületus. Olukord Eesti piiril normaliseerus ja valitsus otsustas leevendada veoautode tervisedeklaratsioonide nõuet.
 • Koja juhatuse esimees selgitas piiriületusega seotud probleeme Kuku Raadio saatele Raadioekspress. Intervjuud saab kuulata siit.
 • Koda algatas liikmete küsitluse seoses probleemidega võõrtööjõu riiki pääsemisel. Õhtuks andis tagasiside 56 ettevõtet ja koda saatis küsitluse esmased tulemused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja Maaeluministeeriumile. 23. märtsiks  on küsimustikule vastanud 75 ettevõtet – lähema kuu jooksul lõppeb ajutine tööluba ligi 100 töötajal ning enne mai algust oli kavas palgata 400 töötajat teistest riikidest, peamiselt Ukrainast. Välistööjõu teemal on koda tegevust koordineerinud ka Aiandusliiduga. Oluline on pikendada Eestis viibivate välistöötajate töölubasid ja leida lahendus hooajatööliste riiki pääsemisele.
 • Liikmetelt tuli info, et probleeme esineb põllumajandusmasinate registreerimisega Maanteeametis (v.a traktorid), sest ARK teenindusbürood on suletud ja kõiki toiminguid ei saa teha e-teenuste kaudu.

19. märts

 • Koja juhatuse liige Vahur Tõnissoo suhtles 19. märtsil Maanteeameti peadirektori Priit Saukiga, kelle sõnul töötatakse paari päeva jooksul põllumajandusmasinate müüjatele ja põllumajandusettevõtetele vajalik lahendus välja – masinast tuleb teha pilt, mis tuleb saata koos deklaratsiooniga Maanteeametisse. Süsteemi muutus tähendab taotleja vastutuse suurenemist õigete andmete esitamisel.
 • Koja toiduvaldkonna nõunik Meeli Lindsaar saatis Eesti Kaubandus-Tööstuskojale info ja ettepanekud seoses HoReCa sektori probleemidega. Toidutööstustel on tekkimas tõsine probleem seoses toitlustusasutuste maksejõuetusega. Tarnijate nõuded peaksid saama antud olukorras rahuldatud enne riiginõudeid.
 • Koja Brüsseli esindaja Ene Kärner koondas Eestit puudutava info Copa-Cogeca jaoks ning edastas selle Euroopa põllumeeste ja ühistute katusorganisatsioonile. Oluline teema on kaubavahetuse toimimine ja probleemid rahvusvaheliste piiride ületamisel. Samuti koondas koda infot seoses metsanduse probleemidega. Copa-Cogeca esindaja sai sõna 23. märtsil toimunud ELi põllumajandusministrite kohtumisel.
 • Liikmed pöördusid koja poole murega, et PRIA on peatanud kohapealsete kontrollide tegemise, mille tulemusel ei toimu ka valminud investeeringuobjektide väljamakseid. Koja juhatuse liige Vahur Tõnissoo sai PRIA peadirektori asetäitjalt Jaanus Hämmalilt info, et PRIA pöördus olukorra lahendamiseks ettepanekutega Maaeluministeeriumi poole, kes saatis ettepanekud edasi Euroopa Komisjoni, kust oodatakse vastust. Näiteks on üks ettepanek, et kontrolli võiks teostada Skype teel. Teine ettepanek on, et traktorite puhul piisaks sõiduki registreerimistunnistusest ja traktori pildist jne.
 • Maaleht avaldas pika artikli toidujulgeolekust, milles räägivad mitmed koja liikmesettevõtete juhid ning viidatakse koja tegevusele seoses piiriületuse probleemiga.

20. märts

 • Ajalehes Äripäev ilmus koja nõukogu aseesinaise Anu Hellenurme artikkel toidujulgeoleku tähtsusest.
 • Tööjõupuuduse leevendamiseks ja kohaliku tööjõu kasutamise võimaluste väljaselgitamiseks suhtles koda Töötukassaga ja saatis liikmetele info kohaliku tööjõu värbamiseks.

23. märts

 • Koja esindajad arutasid välistööjõu probleeme Riigikogu maaelukomisjoni liikmetega. Koda tegi ettepaneku, et juba riigis viibivate ajutiste välistöötajate lubasid pikendatakse.

24. märts

 • Koda saatis pöördumise maaeluminister Arvo Allerile, milles palutakse leida lahendus põllumajandus- ja toidusektoris kasutatava välistööjõu probleemile (töölubade pikendamine ja uute lubada mentelemine). Samuti palus koda ministrilt, et Lätist Eestisse tööle käivad inimesed saaksid piiri ületada lähima piiriületuskoha kaudu.
 • Koda kutsus liikmesettevõtteid üles pöörduma tööjõuprobleemidele lahenduste leidmiseks Töötukassa poole.

25. märts

 • Põllumajanduskoda ja taluliit saatsid peaminister Jüri Ratasele ettepaneku, et Eestis viibivate ajutiste välistöötajate töölubasid pikendataks olukorra normaliseerumiseni ning jätkataks uute lubade menetlemist, võimaldades karantiini nõudega riiki sisenemine.
 • Välistööjõu teema leiab meedias erinevates väljaannetes palju kajastust. Vaata Aktuaalse Kaamera uudist. Koja poole pöördub kümneid tööotsisjaid, kes on kaotanud töö teeninduses ja restoranides.

26. märts

 • Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Eesti Tööandjate Keskliit teevad toetusavalduse põllumeeste nõudmistele seoses välistööjõu probleemidega.
 • Üleskutse põllumajandusettevõtetesse tööle minna teeb Eesti Ametiühingute Keskliit.
 • Põllumajanduskoja juhatuse esimees selgitab tööjõu ja toiduaineteturu probleeme Äripäeva raadios.
 • Põllumajanduskoja juhatuse liikmed selgitavad välistööjõu probleeme Maaeluministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja Siseministeeriumi juhtkondadele ning maaeluminister Arvo Allerile. Valitsuskabinet arutab töölubade teemat 27. märtsi istungil.
 • VTA teatab, et puuduvad teaduslikud andmed, et koroona viirus levimiseks toidu kaudu.

27. märts

 • Aasta põllumehed saatsid 26. märtsil presidendile, Riigikogule, valitsusele ja avalikkusele pöördumise, milles rõhutatakse, et põllumajandustootmise jätkumiseks peab valitsus tegema jooksvalt olulisi ja vajalikke otsuseid, et toidutootjatel oleks tulevikku vaadates kindlustunne ja lühemas vaates võimalus oma tegevust jätkata.
 • Koja juhatuse liige suhtleb saab Maanteameti peadirektorilt info, et põllumajandusmasinate registreerimine jätkub paari päeva pärast, kui amet saab vajalikud isikukaitsevahendid.
 • Koda koostab koostöös toiduliiduga nimekirja elutähtsatest toidutööstustest, kelle kriitilise tähtsusega töötajad saavad võimaluse teha viiruse teste.
 • Koja juhatuse esimees selgitab tööjõu probleemidega  seotud teemasid Delfi TV-s.
 • Valitsus teatas, et ettevõtjad peaksid lühiajaliste töölubade lõppemisel välistöötajate asemele leidma kohalikud töötajad.

28. märts

 • Põllumajanduskoda saatis rahandusminister Martin Helmele kirja, milles palutakse põllumajandus- ja kalandussektoris kasutatava eriotstarbelise kütuse aktsiisi langetamist vähemalt Läti tasemele (praeguselt 133 eurolt 50 eurole), üleminekutoetuste eelarve suurendamist sellel aastal 10 miljonilt eurolt 15 miljoni euroni ja üleminekutoetuste maksmiseks vajalike vahendite kavandamist järgmise aasta riigieelarvesse (15,3 miljoni euro ulatuses). Valitsus tegi 2. aprillil Riigikogule ettepaneku põllumajanduskütuse aktsiis lagetada 100 euro tasemele.
 • EPKK nõukogu liige Margus Muld räägib Vikerraadios tööjõu probleemidest.

30. märts

 • EPKK nõukogu pidas erakorralise videokohtumise, millel arutati Maaelu Edendamise Sihtasutuse kavandatavaid meetmeid seoses koroonakriisiga.
 • Koja juhatuse esimees Roomet Sõrmus osales Riigikogu rahanduskomisjoni koosolekul, millel arutati MESi poolt kavandatavaid kriisimeetmeid. Koja juht rõhutas, et selles kriisis on oluline ennetada eelmiste kriiside vigasid. Valitsuse pakett, sh maakapitali loomine on väga olulised, kuigi probleemid põllumajandussektorisse jõuavad viitajaga. Riigikogu liikmed küsisid ka tööjõu probleemide kohta – rõhutasime vajadust ajutiselt pikendada siin viibivate välistöötajate töölubasid.
 • Koda teavitas Maaeluministeeriumit, et ka suuremate piimakarja- ja seakasvatusettevõtete töötajate koroonatestid peaksid olema prioriteet loomafarmide riskide ennetamiseks.

31. märts

 • Koda viis läbi küsitluse, et välja selgitada kaitseväes viibivad noormehed, keda vajatakse tekkinud eriolukorras põllumajandusettevõtetesse tööle. Kogutud info edastati Maaeluministeeriumile.
 • Koja juht rääkis TV3 Seitsmestes Uudistes välistööjõuga seotud probleemidest.
 1. aprill
 • EPKK ja taluliit saatsi valitsuse liikmetele kirja, milles tehakse ettepanekud põllumajandus- ja toiduvaldkonna tööjõuprobleemide lahendamiseks.
 • EPKK liikme Saidafarmi juht Juhan Särgava kirjutab Postimehe arvamusküljel, miks põllumajandusettevõtetes vajatakse välistööjõudu.

2. aprill

 • Ajalehe Postimees juhtkiri kirjutab, et piimandus on Eesti põllumajanduse alustala. Siseministril on õigus, isegi poolte piimafarmide seiskumine ei ohustaks Eesti toidujulgeolekut. Küll aga kahjustaks see tõsiselt kõige tugevamat põllumajandusharu. Hävinud piimakarja taastamine­ ei ole lihtsalt investeeringu küsimus. Samas lehes on pikk ülevaade välistööjõu probleemidest.
 • EPKK saadab Terviseametile kirja, et loomakasvatustöötajad (piimakari, kodusead, kodulinnud) lisataks eesliinil töötajate nimekirja, kellel on parem võimalus teha koroona viiruse teste.
 • EPKK juhatuse liikmed osalevad Skype nõupidamisel maaeluminister Arvo Alleriga, kes annab ülevaate valitsuse ja maaeluministeeriumi tegevustest seoses eriolukorraga.
 • EPKK tegi Maaeluministeeriumile ettepaneku, et Euroopa Komisjon peaks piimasektoris turgude tasakaalustamiseks avama eraladustamise meetme.

3. aprill

 • EPKK korraldas maamajanduskoolidega ümarlaua, millel arutati ümberõppe võimalusi ja praktikantidega seonduvat. Ümarlaual osalesid Olustvere TMK, Järvamaa KHK, Maaülikooli ja Maaeluministeeriumi esindajad. Otsustati tootjatele tutvustada ümberõppe võimalusi ja tutvustada laiemalt põllumajanduserialade õppimise võimalusi.
 • EPKK esindaja osales Riigikantselei juures tegutseva innovatsioonitiimi töös, millel otsistakse lahendusi, kuidas ületada põllumajandussektori tööjõumured.

6. aprill

 • EPKK juhatuse esimees Roomet Sõrmus osales Riigikogu Maaelukomisjoni istungil, kus arutati välistöötajate probleemi. Maaelukomisjon toetas töötamise lubade pikendamist eriolukorra lõpuni. Vaata täpsemalt siit.

7. aprill

 • EPKK juhid kohtusid president Kersti Kaljulaidiga. Peamisteks teemadeks oli toidujulgeolek, tööturu probleemid ja põllumajandusturgude väljavaated. Loe pikemalt siit.
 • Valitsuserakondade koalitsiooninõukogu otsustas, et Eestis viibivate võõrtööliste töötamisõigus pikendatakse kuni eriolukorra lõpuni. Lisaks sellele veel kaks kuud, kuid mitte kauem kui 31. juulini. See otsus kehtib vaid põllumajandussektoris. 
 • Ilmnenud on probleemid piima ekspordiga Leedu suunal. Tõrgeteta kaubavahetus Euroopa Liidu siseturul on Eesti põllumeeste jaoks võtmetähtsusega. Põllumajanduskoda palus sellel teemal abi nii meie presidendilt, peaministrilt kui maaeluministrilt, et selgitada Leedu kolleegidele olukorra tõsidust. Vaata lisaks ka siit.
 • EPKK esindajad osalesid arutelul Maaelu Edendamise Sihtasutuse meetmete üle tekkinud olukorra leevendamiseks.

8. aprill

 • EPKK juht Roomet Sõrmus selgitas põllumajandussektori olukorda Kuku raadio hommikuprogrammis.
 • EPKK esindaja osales Riigikantselei juures tegutseva innovatsioonitiimi töös, millel otsistakse lahendusi, kuidas ületada põllumajandussektori tööjõumured.
 • EPKK esindajad osalesid arutelul maaeluminister Arvo Alleriga, millel nad rõhutasid teemasid seoses kohaliku tööjõu värbamisega, tunnustasid valitsust seoses hooajaliste töötajate töötamise lubade pikendamisega ja maaeluministrit seoses Leedu piiriületuse probleemiga tegelemise eest, tõstatasid lambakasvatajate mure seoses väiketapamajade lihtsustatud nõuetega.
 • Vikerraadio Reporteritund käsitleb välistöötajatega seotud probleeme.
 • Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogu kiitis heaks koroonaviirusese tõttu raskustesse sattunud maaettevõtjatele suunatud toetusmeetmete tingimused.

9. aprill

 • EPKK saatis pressiteate, milles rõhutatakse, et valitsuse kavandatavad kriisimeetmed (laenud, tagatised, maakapital; kütuse aktsiisi langetus) aitavad leevendada põllumajandussektori probleeme.
 • EPKK saatis liikmetele PRIA selgitused koja küsimusele, mis puudutab pindalatoetuste taotlemist sellel aastal.

10. aprill

 • Terviseamet selgitab vastuseks koja palvele lisada loomakasvatajad koroonatestide tegemiseks eesliini töötajate hulka, et sellel nädalal muutus testimisstrateegia ning nüüd on võimalik sümptomaatilised töötajad olenemata vanusest ja kaasnevatest haigustest suunata testimisele läbi perearsti. Asümptomaatiliste isikute testimine ei anna 100% juhtudes kindlat tulemust, kuna viiruse kontsentratsioon proovis ei pruugi olla veel piisavalt kõrge ja tulemus võib olla valenegatiivne. Valenegatiivne tulemus on ohtlik, kuna annab töötajatele võltskindluse, mis võib viia laiema viiruse levikuni. Sümptomite ilmumisel peavad inimesed pöörduma perearsti poole. Seega arvestades testimise kättesaadavuse muudatust ei ole antud olukorras enam eesliini testimisnimekirjal kättesaadavuse eelist.

13. aprill

 • Riigikogu Maaelukomisjon arutas kriisimeetmeid. Põllumajanduskoja juht Roomet Sõrmus rõhutas Maaelukomisjoni kohtumisel Maaelu Edendamise Sihtasutuse meetmete olulisust kriisi mõjude leevendamisel. Tema sõnul on ettevõtjate kindlustundele väga oluline, et riigil on enne väga suurte probleemide tekkimist kriisi ohjamiseks plaan olemas. Maakapital on tema sõnul osaks pikemaajalisest plaanist, mis aitab põllumajandusettevõtetel nii praegune kui tulevased kriisid valutumalt üle elada.

14. aprill

 • EPKK esindajad osalesid maaeluminister Arvo Alleri videobriifingul, millel anti ülevaade hetkeolukorrast. EPKK rõhutas maa maksustamise küsimusi, kasutusvalduse teemat, MES meetmete olulisust, tööjõuprobleeme ja vajadust leida lahendus hooajatöötajate riiki lubamisele, samuti piimaturu olukorda ja piimatoodete eraladustamise teemat. EPKK tunnustas ministrit ajutiste töölubade pikendamise eest 31. juulini.

15. aprill

 • Riigikogu kiitis heaks riigieelarve muudatused, mille kohaselt eraldatakse Maaelu Edendamise Sihtasutusele 200 miljonit eurot käenduste, laenude ja maakapitali jaoks. Samuti kiideti heaks muudatused seoses kütuseaktsiisi langetamisega. Alates 1. maist langeb kaheks aastaks põllumajanduses kasutatava erimärgistatud diislikütuse aktsiis 133 eurolt 100 eurole 1000 liitri kohta.

16. aprill

 • EPKK juht Roomet Sõrmus selgitas ERR uudisteportaalile olukorda seoses toorpiima ekspordiga Leetu ja laiemalt olukorda piimaturul.
 • Maaleht avaldas põhjaliku artikli tööjõupuuduse teemadel, milles kajstati ka EPKK ettepanekuid olukorra leevendamiseks.

17. aprill

 • Riigikogu kiitis heaks välismaalaste seaduse muudatused, mille kohaselt saavad selle aasta 17. märtsi seisuga Eestis seaduslikult viibivad võõrtöölised, kelle lühiajalise töötamise aeg on hiljuti läbi saanud või läbi saamas, põllumajanduses töötamist jätkata 31. juulini 2020.
 • Töötukassa kaudu on avaldatud 122 põllumajandussektori tööpakkumist (vabu töökohti 1046), sh vajatakse 309 aiandustöölist, 295 maasika- ja marjakorjajat, 298 muud põllumajandustöötajat, 67 köögiviljakorjajat, 25 traktoristi, 29 loomakasvatustöötajat ja 23 lüpsjat. EPKK kutsub kõiki põllumajandusettevõtteid üles oma tööjõuvajadusest Töötukassale teada andma.
 • EPKK juht Roomet Sõrmus rääkis Töötukassa juhi Meelis Paaveliga Töötukassa võimalustest tööjõu leidmisel. Ühiselt tõdeti, et kohaliku tööjõu baasil hooajatöötajate probleemi lahendada on suhteliselt vähetõenäoline.

20. aprill

 • EPKK nõukogu aseesinaine Anu Hellenurme andis Maalehele intervjuu toidujulgeoleku teemadel. 

21. aprill

 • EPKK juht Roomet Sõrmus kommenteeris ERR uudisteportaalile põllumajandusturgudel toimuvat. Tööjõupuudus Euroopa ja Eesti aiandussektoris hakkab ilmselt mõjutama ka puu- ja köögivilja ning marjade tarbijaid.

22. aprill

 • EPKK tõstatas videokohtumisel maaeluminister Arvo Alleriga mure seoses piimaturu arengutega. EPKK on teinud ettepaneku üleminekutoetuste maksmisest täis mahus sellel aastal, mõtlema peaks ka kriisitoetuse peale. Aiandussektori tööjõu teemale jätkuvalt lahendust ei ole. Samuti tuleks maaelu arengukava raames, mille arvelt oleks võimalik leida võimalusi põllumajandustootjate toetamiseks (Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku, et MAKi raames võiks tekkida võimalus tootjate toetamiseks kindlasummalise toetusega vahemikus 5000-50 000 eurot.
 • EPKK juht Roomet Sõrmus ja Brüsseli esindaja Ene Kärner osalesid Copa-Cogeca videokohtumisel Euroopa Komisjoni põllumajandusvoliniku Janusz Wojciechowskiga. Volinik teatas, et komisjonis on poliitiline otsus piimandustoodete eraldustamise meetme avamisest tehtud. Kohtumisel tõstatati ka Balti riikide mure seoses piimaturu olukorraga.
 • EPKK teeb koos Toiduliiduga Maaeluministeeriumile ettepanekud seoses Turuarendustoetuse abil kavandatavate välismessidega. Liitude hinnangul tuleks ettevõtete omaosalust projektides vähendada, lõplikud otsused messide osas teha juuli lõpus.

23. aprill

 • EPKK nõukogu aseesinaine Anu Hellenurme kirjutab Maalehes “Toidujulgeolek eeldab tiigrihüpet põllumajanduses”.

24. aprill

 • Praegusest olukorrast anti ülevaade Maaeluvõrgustiku koostöökoja kohtumisel.
 • Toimus Balti riikide põllumajandusorganisatsioonide videokohtumine seoses ELi pikaajalise eelarvega.

29. aprill

 • EPKK esindajad rõhutasid videokohtumisel maaeluminister Arvo Alleriga põllumajandussektori muresid seoses tööjõupuudusega, eelkõige aiandussektoris. Lahendusi on kiirelt vaja. Samuti rõhutasime piiride avamise vajalikkust kolmendate riikidega – nii  tööjõu liikumine kui ka näiteks elusloomade ekspordi korraldamiseks. MESi meetmete osas ütlesime, et sügiseks selgub reaalne olukord ning siis on vaja ka meetmeid. MES meetmed on vajalikud ka pikemas perspektiivis. Kohaliku tööjõu kaasamise ettepanekud võiks uuesti üle vaadata – palgatoetused, tööampsude ajaks toetuste säilimine.

 • Ukraina valitsus teatas, et Ukraina tööjõu organiseeritud lahkumisega kodumaalt tegeldakse ning kindlasti ei tehta selleks kunstlikke takistusi.

30. aprill

 • Balti riikide põllumajandusorganisatsioonide esindajad arutasid videokohtumisel ühist pöördumist Euroopa Komisjoni poole seoses koroona mõjude ja ELi pikaajalise eelarvega.

2. mai

 • EPKK, Aiandusliit ja Taluliit saatsid Riigikogu maaelukomisjonile ja erinevatele riigiasutustele kirja koos ettepanekutega aiandussektori tööjõuprobleemide leevendamiseks.

4. mai

 • EPKK juht Roomet Sõrmus osales Riigikogu Maaelukomisjoni kohtumisel, millel arutatakse tööjõuprobleeme põllumajandussektoris.
 • EPKK saatis Eesti suursaadikule Ukrainas kirja, milles palutakse saatkonna kaasabi, et Ukraina hooajatöölised jõuaksid esimesel võimalusel Eestisse. 

5. mai

 • ETV saates “Suud puhtaks” arutati välistööjõu probleemide lahendamise teemadel. Saatis osales ka EPKK juht Roomet Sõrmus.
 • 12 põllumeeste organisatsiooni Eestist, Lätist ja Leedust saatsid ühise kirja Euroopa Komisjonile seoses ELi pikaajalise eelarve ja koroonakriisist taastumisega.

6. mai

 • EPKK esindajad osalesid maaeluminitri Arvo Alleri briifingul, millel peamiselt arutati toiduohutuse küsimusi suurenenud e-kaubanduse tingimustes. Kohtumisel rõhutati ka võõrtööjõu teema olulisust ja välismessidel osalemise teemat seoses turuarendustoetuse otsustega.

7. mai

 • Jõustuvad välismaalaste seaduse muudatused, mis annab võimaluse lühiajaliste välistöötajate töötamiseks 31. juulini 2020. Vaata täpsemat infot muudatuste kohta PPA infokirjast ja eraldi juhendit põllumajandussektori ettevõtetele lühiajalise töötamise registreerimiseks muudatuse alusel.
 • EPKK selgitas ajalehes Maa Elu Maaelu Edendamise Sishtasutuse 200 miljoni euro suuruse laenu- ja käenduspaketi vajalikkust kriisi leevendamisel.
 • EPKK esindaja selgitas ajalehes Maaleht Ukraina hooajatööliste riiki lubamise vajadust.
 • EPKK juht Roomet Sõrmus osaleb Eesti Panga presidendi Madis Mülleri poolt korraldataval ümerlaual, millel arutatakse kriisi mõjusid eri sektoritele.

8. mai

 • EPKK Brüsseli esindaja kaudu saime info, et Poola põllumajandusminister kohtus 7. mail Poola terviseministriga, et arutada välismaa hooajatöötajate teemat. Suurim nõudlus hooajatöötajate järele on Poolas algamas. Põllumajandusorganisatsioonid on teinud ettepaneku, et Poola põllumajandustootjad katavad COVID-19 testide kulud, et veenduda, et nad võtavad vastu terveid töötajaid. Poola põllumajandus-, tervishoiu- ja sanitaarministrid on loonud vajalikud reeglid ja selles osas ka Ukraina ametivõimudega kokku leppinud. Probleemiks on võõrtöötajate transport, kuid arutelud lahenduste üle käivad.

11. mai

 • Töötukassa koondas EPKK palvel info kolme töötukassa teenuse osas, mis hetkel võiks tööandjatele kõige aktuaalsem olla – eelvalik (personaliotsingu teenus), palgatoetus ning alaealise töötamise toetus.

12. mai

 • EPKK tegi ettepaneku, kuidas seljatada kriis piimandussektoris. Koja kodulehele on koondatud info piimasektori olukorrast ja leevendusmeetmetest.
 • Aiandusliidu juht Raimond Strastin osales Riigikogu Maaelukomisjoni istungil, kus arutati lahendusi põllumajandussektori välistööjõu probleemile. Istungil selgus, et kuigi Schengeni piir kolmandate riikide kodanikele on kavas avada 15. juunil, siis riikide vaheliste kokkulepete raames saaks põllumajanduse hooajatöölisi Eestisse lubada ka varem, nii nagu seda teevad teised ELi liikmesriigid.

13. mai

 • Euroopa Komisjon avaldas ülevaate teraviljaturu olukorrast Euroopa Liidus.
 • PRIA teenindab teenindusbüroodes alates 18. maist ainult neid kliente, kes on teinud selleks eelbroneeringu. Praeguse seisuga on kõikides teenindusbüroodes vabu aegu. Eelbroneeringu saab teha siin. PRIA infotelefonid on praegu väga ülekoormatud ja varuda tuleb kannatust!
 • EPKK esindajad osalesid maaeluminister Arvo Alleri briifingul, millel küsisid selget plaani hooajalise tööjõu probleemide lahendamiseks. Liikmetelt on tulnud info, et marjakasvatajate olukorra muudab veel hullemaks ebakindlus seoses õpilasmaleva toimumisega, sest riigilt pole tulnud selgeid juhiseid ja luba maleva korraldamiseks.
 • Riigikogu infotunnis arutatakse välistööjõu teemat.

14. mai

 • Eucolait piimaturu seminaril räägitakse piimaturu probleemidest, eriti keerulises seisus on juustutootjad, sest juustu kasutatakse väga palju HoReCa sektoris. HoReCa osakaal juustu tarbimisel on EL-is umbes kolmandik, USA-s on juustu osakaal toitlustuses üle poole. GIRA hinnangul HoReCa taastub aeglaselt: lubatud on 50% vähem kliente vahemaa piirangu tõttu, samuti kardavad inimesed välja sööma minna. Teine problem on turismi taastumine – piirid avatakse alles 15. juunist – sellel aastal rahvusvahelist turismi ei tule, kuid hotellid on väga olulised piimatoodete tarbijad. Paljud restoranid ei avagi enam uksi. Ka tarbijatel on vähem raha. HoReCa sektor ei taastu endisel tasemel. Kuigi jaekaubanduses juustu müük suureneb, siis kokkuvõttes see siiski ei kata see ära HoReCa vähenemist. Või puhul ilmselt jaekaubanduse kasv suudab kompenseerida HoReCa vähenemise – uskumatu, kui palju inimesed on hakanud kodus küpsetama. Lõssipulbri hind langeb ilmselt sekkumishinna tasemele, või puhul natuke stabiilsem väljavaade. Inimesed ei taha poes kaua aega veeta, võtavad tuttavad tooted, impulssoste ei tehta. Kallimad eritooted kannatavad. Kasvanud on ajutiselt joogipiima ja jogurti tarbimine. Probiootilised tooted müüvad hästi, sest inimesed usuvad, et nad tõstavad immuunsust. Kokkuvõttes ostukorvi maksumus siiski langeb.

15. mai

 • EPKK partnerorganisatsioon annab teada, et Leedu valitsus on Euroopa Komisjonile saatnud teavituse piimatootjatele kavandatava riigiabi kooskõlastamiseks. Kavas on anda toetust 70 või 80 eurot lehma kohta (jõudluskontrollis olevatele lehmadele, ühistu liikmetele). Mahepiimatootjate toetus on kavandatud kõrgemana.

 • Soome Põllumeeste Keskliidu (MTK) kinnitusel lubab Soome valitsus sellel hooajal 4500 välismaalt pärit põllumajandussektori hooajatöötaja riiki sisenemise vaatamata piirangutele inimeste üldisele liikumisele. Soome välistus otsustas esimeses etapis, et riiki lubatakse tulla 1500 Ukraina võõrtöölist. Seejärel tehti otsus veel 3000 Ukraina hooajatöölise riiki lubamiseks. Soome valitsus on töötajate liikumise võimaldamiseks suhelnud Ukraina valitsusega ja osutanud põllumajandustootjatele abi asjade korraldamisel. Kui esimeses etapis riiki lubatavate töötajate kohta koostati rangete kriteeriumide alusel nimekirjad, siis hiljem lubatud 3000 inimese osas selliseid nimekirju enam ei koostatud. MTK on koostöös ministeeriumite ja ametiasutustega välja töötanud kava, kuidas tagada välistööjõu riiki sisenemisel inimeste tervis ja ohutus viiruse leviku tõkestamiseks. Võõrtöötajatel on tervisekindlustus ja nad saavad vajadusel meditsiinilist abi tavalises korras. Välja on töötatud lahendused, kuidas toimub välistöötajate transport ettevõtetesse ja karantiin töötajaid vastu võtvates ettevõtetes. Töötajate transpordi eest vastutavad tööandjad. Soome on praeguseks vastu võtnud juba 800 hooajatöölist, järgmisel nädalal lisandub eeldatavasti veel 800 inimest. Lähema kuu jooksul on oodata, et kohale jõuab kokku umbes 4000 võõrtöölist.

18. mai

 • Põllumajanduskoda ja aiandusliit nõuavad välismaiste hooajatööliste erakorralist riiki lubamist.
 • EPKK juht Roomet Sõrmus selgitab võõrtööjõuga seonduvat Kuku raadios.
 • Siseministeerium teatab, et võõrtööjõu liikumispiirangud jäävad kehtima ka eriolukorra lõppedes.

20. mai

 • EPKK, Aiandusliit ja Maasikakasvatajate Liit saatsid maaeluministrile avaliku pöördumise, milles palutakse lahendada tööjõukriis.

21. mai

 • Põllumehed annavad avaliku vastuse maaelu- ja siseministrile seoses tööjõukriisiga.

22. mai

 • EPKK, Aiandusliit ja Maasikakasvatajate Liit kutsuvad valitsuserakondade juhte ja maaeluministrit välkkohtumisele, et lahendada tööjõukriis. Peaminister annab teada, et annab kohtumise ajast teada esmaspäeval.

24. mai

 • EPKK juht Roomet Sõrmus selgitab noorte põllumajanduses töötamise võimalusi Vikerraadio hommikuprogrammis.
 • EPKK ja Aiandusliidu juhid selgitavad tööjõukriisi teemat Kuku raadio saates Maatund.

25. mai

 • EPKK juht Roomet Sõrmus selgitab tööjõukriisi Kuku raadio hommikuprogrammis.
 • EPKK juht arutab telefonivestluses siseminister Mart Helmega tööjõukriisi lahendamise võimalusi. Helme teeb ettepaneku kohtuda järgmisel nädalal.
 • Peaminister Jüri Ratas annab teada, et kohtumine põllumeeste esindajatega toimub 27. mail Stenbocki majas.
 • EPKK juht Roomet Sõrmus ja Veiko Pak Kadarbiku talust selgitavad olukorda TV3 saates Duubel.

27. mai

 • EPKK, Aiandusliidu ja Maasikakasvatajate Liidu juhid kohtusid välistööjõu teemal peaminister Jüri Ratase, maaeluminister Arvo Alleri ja Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederiga. Vaata EPKK juhi kommentaari kohtumise kohta siit.
 • EPKK esindajad osalesid maaeluministri videobriifingul ja tõstatasid välistööjõu mure, talust taldrikule strateegia, tõsise olukorra piimaturul, välismesside teema.

28. mai

 • Peaminister andis pressiteate vahendusel teada, et valitsus töötab välistööjõu probleemi lahendamise nimel.

29. mai

 • EPKK teatas tööjõuteema käigus tekkinud maksuvaidluses, et maksumaet on põllumeeste partner.

31. mai

 • Kuku raadio saade Maatund käsitles põhjalikult välistööjõu temaatikat.

1. juuni

 • EPKK selgitas pressiteate vahendusel välistööjõu vajadust piimandussektoris.
 • EPKK esindajad kohtusid Euroopa Parlamendi liikme Riho Terrasega. Arutelu peamiseks teemaks oli uus strateegia “Talust toidulauale”, kuid puudutati ka välistööjõu teemasid.

2. juuni

 • EPKK juht Roomet Sõrmus osales Riigikogu Maaelukomisjoni istungil, et selgitada välistööjõuga seonduvat. Istungil osalenud sotsiaalminister Tanel Kiik välistööjõu riiki lubamisel suurt terviseriski esile ei toonud, kuid välistööjõu riiki lubamine eeldab valitsuse otsust.
 • EPKK juht Roomet Sõrmus rõhutas Copa-Cogeca presiidiumi videokohtumisel Euroopa Komisjoni põllumajandusvoliniku Janusz Wojciechowskiga, et Balti riikide ebaõiglaste otsetoetuste teemat – just kriisiolukordades kannatavad meie põllumehed kõige enam, sest madalad toetused ei paku piisavat “turvavõrku” ja sõltume teiste riikide tootjatest palju enam turuhindadest.

3. juuni

 • President Kersti Kaljulaid külastas Marjamaa talu ja toetas põllumeeste püüdlusi välistööjõu teemale lahenduste leidmiseks. Vaata presidendi intervjuud siit.
 • EPKK esindajad osalesid maaeluminister Arvo Alleri briifingul. Välja toodid tööjõu teema, ELi eelarve küsimused, tutvustati koja uut hariduse teemalist kodulehte jms. Maaeluminister teavitas, et kavas on MAKi muuta ja nn COVID meetmena luua ekspordivautšerite toetus.
 • EPKK saatis teate, milles tuntakse rõõmu Vabariigi Presidendi toetavate sõnade üle välistööjõu arutelus.

4. juuni

 • EPKK juht ütleb Maalehes avaldatud artiklis, et ettevõtjad vajavad selget infot, kas näiteks 16. juunist peale on võimalik välistööjõudu tuua. Maaeluminister selgitab, et pandeemia mõju lõppedes pöördume tagasi normaalsusse, kus võõrtööjõu kasutamine on jätkuvalt lubatud nagu piirangute-eelsel ajal.

6. juuni

 • EPKK selgitas Postimehes, et põllumajandusettevõtted maksid käibelangusele vaatamata esimeses kvartalis rohkem tööjõumakse.

9. juuni

 • Eesti põllumehed saatsid peaminister Jüri Ratasele ja valitsuse liikmetele pöördumise, milles nõutakse põllumajandussektoris hädavajaliku välistööjõu riiki lubamist alates 15. juunist.

10. juuni

 • EPKK juht tõstatas taaskord välistööjõu probleemi iganädalasel videokohtumisel maaeluminister Arvo Alleriga ja küsis, kas 30. juunil tehakse välispiir kolmandate riikide töötajatele lahti. Kohtumisel vastust sellele küsimusele ei saanud.

11. juuni

 • Valitsus teatas, et marjakasvatajatele hakatakse maksma palgatoetust, kui nad võtavad tööle pikaajalise töötu
 • EPKK hinnangul on palgatoetuse meede hiljaks jäänud ja ei suuda leevendada tööjõupuudust. Jätkuvalt on täieliku lahenduseta teised põllumajandussektorid (köögivili, teravili, loomakasvatus). 
 • EPKK juht kommenteeris palgatoetuse teemat Aktuaalses Kaameras. Siseminister Mart Helme sõnul on Euroopa Liidu välispiirid kolmandatale riikidele kuni 1. juulini suletud, kuid välistööjõuga ei saa ka edaspidi arvestada.

15. juuni

 • EPKK juht Roomet Sõrmus ütles ajalehes Meie Maa, et Eesti inimeste töökohtade pärast muretsemine on valitsuse poolt õigustatud, aga on ilmselge, et ühele valitsuse erakonnale pole sisserändajad ja välistööjõud vastuvõetavad, mistõttu pole leitud ka lahendust, et vilunud hooajatöötajat riiki lubada.

17. juuni

 • Siseminister Mart Helme ütles Riigikogu infotunnis vastuseks Riigikogu liikme Urmas Kruuse küsimusele, millal Eesti maasikakasvatajad saavad kätte välistööjõu kätte, kelle eest LTR riigilõivud on tasutud, et põhimõtteliselt on ELi tasandil otsustatud, et piir kolmandate riikidega avaneb 1. juulist. “Vastus on: 1. juulist, pärast 1. juulit. Ja need load, mida on menetletud, need saab siis kasutusele võtta.”

18. juuni

 • EPKK saatis päringu Siseministeeriumile ja Välisministeeriumile, et saada selgust, kas ettevõtjad võivad arvestada välistööjõu Eestisse toomisel 1. juuliga. Esialgse tagasisside kohaselt sellist otsust veel langetatud pole.

20. juuni

 • Koda märgib pressiteates, et põllumajanduses on puudu vähemalt 900 töökätt.
 • Tööjõupuuduse probleemi põllumajanduses kajastab Aktuaalne Kaamera

25. juuni

 • Euroopa Komisjon esitas 25. juunil Euroopa Liidu nõukogule NÕUKOGU SOOVITUSE eelnõu, mis käsitleb ajutisi piiranguid väheoluliste reiside kohta Euroopa Liitu. Eelnõus märgitakse, et isegi kui ajutised reisipiirangud jätkuvalt kehtivad kolmanda riigi suhtes, tuleks siiski lubada nende elutähtsaid funktsioone täitvate inimeste reisimist, kes kuuluvad kategooriatesse, mis on loetletud 16. märtsi ja 11. juuni 2020. aasta teatises ning 30. märtsi 2020. aasta juhendis (sh põllumajanduse hooajatöölised). Liikmesriigid võivad nende reisijate puhul kehtestada täiendavaid turvameetmeid, eriti kui nende reis pärineb kõrge riskiga piirkonnast. Kuigi põllumajanduse hooajatööliste reisimine on olnud lubatud kogu aeg, siis on Eesti valitsus sisuliselt ignoreerinud põllumajandussektori tööjõuvajadust ja komisjoni juhist.

29. juuni

 • EPKK juht selgitab TV3 uudistele piiride avamise olulisust põllumajandussektorile

30. juuni

 • Euroopa Liidu nõukogu võtab vastu soovituse seoses piiride avamisega kolmandatele riikidele. Ukrainat üldkorras avatavate riikide nimekirjas pole, kuid põllumajanduse hooajatöölisi võib jätkuvalt riiki lubada. Vaata Välisministeeriumi pressiteadet.
 1. juuli
 • Põllumajanduskoja põllumajanduse grupi eestseisus ja koja juhatuse liikmed kohtusid maaeluminister Arvo Alleriga, et selgitada tööjõupuuduse kriitilist olukorda.

2. juuli

 • Maaleht kirjutab, et Ukraina lüpsjad tahetakse riigist välja saata.
 • Valitsus arutab välistööjõu riiki lubamisega seonduvat. Positiivset otsust ei sünni.

6. juuli

 • Valitsus otsustab, et välistööjõud võib teatud tingimustel taas Eestisse tulla
 • Riigikogus toimub erakorraline istung, millel arutatakse seaduse eelnõu, et välistöötajad võiksid aasta lõpuni Eestisse jääda. Eelnõu lükatakse tagasi.
 • EPKK juhatuse liige Vahur Tõnissoo selgitab valitsuse otsuse mõjusid Aktuaalses Kaameras.
 • EPKK juhatuse esimees Roomet Sõrmus selgitab olukorda ETV saates Ringvaade.

7. juuli

9. juuli

 • EPKK asub hädavajalike põllumajandustöötajate Eestisse toomiseks korraldama erilendu Kiiev-Tallinn, sest regulaarlennud Ukrainaga on peatatud.

16. juuli

 • EPKK korraldab koostöös PPA-ga tööandjatele välistöötajate reeglitega seotud infotunni

21. juuli

 • Põllumajanduskoja erilend toob Kiievist Tallinnasse 160 Ukrainast pärit välistöötajat, kellest enamus läheb pärast 2-nädala pikkust karantiini tööle põllumajandusse. KOda korraldab saabijatele lennujaamas COVID-19 viiruse testimise.

22. juuli

 • Kolme erilennul viibinud töötaja koroonatest osutub positiivseks. Hiljem selgub, et nakatunud on siiski 2 isikut. Koda teavitab tööandjaid veelkord eneseisolatsiooni nõuetest ja teeb koostööd Terviseametiga, et viiruse levikut takistada.

31. juuli

 • Politsei- ja Piirivalveamet koos Terviseametiga korraldab ühise reidi erilennuga saabunud töötajate kontrollimiseks. PPA teatel avastatakse mitmeid rikkumisi. Siseministeeriumi teatel on rikkumisi tuvastatud 46 korral.

3. august

 • Siseminister teatab, et eneseisolatsiooninõudeid rikkunud töötajad ja nende tööandjad peavad rikkumiste eest vastutama.

5. august

 • EPKK teatab pressiteate vahendusel, et austab kõiki reegleid, mis Eesti riik on Eestis töötavatele inimestele seadnud ning taunib vajadusel ka oma liikmeid, kes neist kinni ei ole pidanud.

7. august

 • PPA annab üheksale erilennuga saabunud välistöötajale üle otsused, et nad peavad reeglite rikkumise tõttu riigist lahkuma. Väljasaatmine puudutab kolme ettevõtjat.

10. august

 • Kolme ettevõtjat, kelle töötajad soovitakse riigist välja saata, avaldavad pressiteate vahendusel, et nad ei nõustu PPA otsusega. Ettevõtjate sõnul töötajad karantiini ajal ei töötanud, vaid korrastasid oma elukohta.
Eelmine lugu03.06.2021 – EPKK infopäev “Kõrgemad kvaliteedi ja ohutuse standardid piima tootmisel” ja EPKK piimatoimkonna kohtumine
Järgmine luguPresidendi toetus julgustab põllumehi lootma tööjõumurele kiiret lahendust