Avaleht Põllumajandus Lehekülg 142

Põllumajandus

PRIA saab täna kümneseks

Täna kümme aastat tagasi asusid tööle esimesed Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) ametnikud – sellega algas Eesti põllumajanduses ja maaelus uus ajajärk. PRIA...

Ilmunud on põllumajandusturunduse raamat

EPKK üllitas koostöös Maaülikooli õppejõu Tiiu Ohvriliga raamatu põllumajandusturundusest. Autor kirjeldab raamatu valmimise eeldusi alljärgnevalt: Põllumajandusturundus on eriline sellepärast, et kui tavapärane turundus töötati...

Põllumajandusloendus hõlmab ligi 30 000 majapidamist

Augusti alguseks selgus lõplik nimekiri majapidamistest, keda Statistikaamet ootab 2010. aasta põllumajandusloendusel andmeid esitama. Põllumajandusloendus toimub 1. septembrist 15. novembrini. „Sügisel toimuv põllumajandusloendus ei puuduta...

Põllumajanduspoliitika on ajas muutunud (ülevaade ÜPP+ konverentsist)

19. - 20. juulil 2010 korraldas Euroopa Komisjon EL ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) tuleviku teemalise konverentsi. Konverents oli jätkuks kevadel põllumajandusvoliniku Dacian Ciolose algatusel toimunud...

Eesti uus mesindusprogramm sai Brüsselis heakskiidu

Heakskiidetud Eesti mesindusprogrammi 2010-2013 tegevused on suunatud mesilasperede arvukuse suurendamisele ja keskmise meetoodangu optimaalse taseme saavutamisele, samuti mesinike õppe- ja nõustamissüsteemi täiustamisele ning kvaliteedi...

Copa-Cogeca kaitses tänasel agraarpoliitika konverentsil tugevat ÜPPd

Euroopa põllumeeste ja ühistute katusorganisatsioon Copa-Cogeca kutsus täna Brüsselis toimunud põllumajanduspoliitika konverentsil Euroopa Komisjoni üles kindlustama tugeva ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) jätkumine, selleks et EL...

Eesti mahepõllumajandusliku maa osakaal on EL suurimaid

Euroopa Komisjon avaldas 16. juulil raporti mahepõllumajandusliku maakasutuse kohta Euroopa Liidus. Aruandest selgub, et 2000. kuni 2008. aastani on mahepõllumajanduslik maakasutus ELis suurenenud 4,3...

Copa-Cogeca tervitab kavandatud muudatusi loomset päritolu sööda osas

Euroopa põllumeeste ja ühistute katusorganisatsioon Copa-Cogeca tervitab Euroopa Komisjoni poolt avaldatud transmissiivse spongioosse entsefalopaatia (TSE) tegevuskava, milles tuuakse välja positiivsed arengud „hullulehmatõve” (BSE) osas....

ÜPP reform on valitsuse poolaasta prioriteet

Vabariigi Valitsuse 15. juuli istungil kiideti heaks valitsuse prioriteedid Euroopa Liidus Belgia eesistumise ajal 2010. aasta teisel poolel. Valitsuse prioriteetide hulka kuulub ka Euroopa...

MAK toetused võivad Eestis laieneda ka suurettevõtetele

Vabariigi Valitsus otsustas oma tänasel istungil teha muudatusi Eesti maaelu arengu strateegiasse ja maaelu arengukavasse aastateks 2007–2013. Olulisemate muudatustena võivad edaspidi hakata Euroopa Liidu...

UUEMAD LOOD

KASULIK