President Ilves: oma aiakultuure ja põllumajandust saame uurida vaid Eestis

Eesti enda, meie keskkonda sobivate, puuviljasortide aretamine ja siis sissetoodud sortide teaduslik uurimine on oluline Eesti toiduainetetööstuse konkurentsivõime tõstmisel,” rõhutas president Toomas Hendrik Ilves täna Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskuses.

65 aastaga on sealsed teadlased aretanud 99 viljapuu- ja marjasorti ning Polli aiandusuuringute keskus on Eestis aretatud sortide säilitaja, uurija ja andmepanga koostaja. See andmepank on siirdatud ka Jõgeva sordiaretuse instituudi geenipanka, Põhjamaade Geenipanka ning on seetõttu kättesaadav kõigile. Samuti on Pollis teistest riikidest sissetoodud sortide ligi 900 säilikuga kollektsioon, uurimaks nende perspektiivi Eestis kasvatamiseks ja kasutamiseks sordiaretuses lähtevanemaina.

“Polli teadlaste roll on erakordselt oluline, sest oma aiakultuure ja põllumajandust saame uurida vaid Eestis ning selle arendamisega tegeleda vaid siinsamas, kasutades muidugi häid rahvusvahelisi kontakte ja kogemusi,” ütles president Ilves.

Riigipead saatsid külaskäigul Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen, Polli aiandusuuringute keskuse juhataja Ave Kikas ja maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktor Aret Vooremäe.

“Selleks, et meie põllumajandus ja toiduainetetööstus oleks välisturgudelgi konkurentsivõimelised, on vaja kasvatajatele ja tootjatele väga head, kaasaegset kõrgemat haridust, mida põllumajandusvaldkonnas annab peamiselt Eesti maaülikool,” sõnas president Ilves. “See tähendab, et maaülikool ka vastutab meie põllumajanduse ja aianduse eest.”

Eelmine luguSaksa-Prantsuse ühisseisukoht ÜPP tuleviku kohta
Järgmine luguAavo Mölder: kõrgem piimahind lapib mullust kahjumit