Ettekanded: Teraviljafoorumi põhitähelepanu sektori majanduslikul kestlikkusel

12. märtsil Türil toimunud Teraviljafoorumil 2019 uuriti, kuidas kohaneda muutuvate oludega. Viimsed aastad on näidanud, et heitlikud on olnud nii ilm kui ka turud – liigniiskusele on järgnenud põud ning turuhinnad on suures vahemikus kõikunud. Foorumil analüüsiti teraviljakasvatuse finantseerimise, efektiivsuse tõstmise, turgude, riskijuhtimise ja sordikaitse küsimusi.

Möödunud aastal ulatus Statistikaameti andmetel Eestis kasutatava põllumajandusmaa pind 1 miljoni hektarini, sellest teravilja kasvatati 350 433 hektaril, kaunvilja 46 805 hektaril ning rapsi ja rüpsi 72 683 hektaril. Teraviljadest kasvatati kõige enam nisu (154 579 ha), otra (138 485 ha), kaera (39 653 ha) ja rukist (10 854 ha).

Teravilja kogusaak oli möödunud aastal 919 828 tonni – põuase suve tõttu jäi saak aasta varasemaga võrreldes 30% väiksemaks.

2018. aastal eksporditi Eesti päritolu teravilja 104,4 miljoni, jahu ja tangaineid 9,1 miljoni ning õlikultuuride seemneid 14,9 miljoni euro väärtuses. 2017. aastaga võrreldes vähenes nende kolme kaubagrupi eksport kokku 25,4%.

Lisainfo: Roomet Sõrmus, EPKK juhatuse esimees, tel 520 5857, e-kiri: roomet.sormus@epkk.ee

 

Teraviljafoorum 2019: Kuidas kohaneda muutuvate oludega?

Ettekanded

Riskijuhtimine ÜPP 2020-2027 raamides – Kristel Maidre, Maaeluministeerium

Riskide maandamine: põllumehest lõppostjani – Janno Toomet, Põllumeeste Ühistu Kevili

Finantsinstrumentide roll teraviljasektoris – Raul Rosenberg, Maaelu Edendamise Sihtasutus

Teraviljasektori finantseerimine – Brit Padjus, Swedbank

Saagikindlustuse kogemused ja võimalused Balti riikides – Janusz Pavel, Kindlustusühistu Vereinigte Hagel (Saksamaa) – ettekanne on alla laetav kuni 18. aprillini 2019

Põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonna teadmussiirde pikaajaline programm – Martin Paukson, Tieto

Telemeetria, kaugseire ja täppispõllumajandus – Martin Paukson, Cropio

Võimalused võrguteenuse kulu vähendamiseks – Tarvo Õng, Energia Juhtimiskeskus

Sordikaitse teraviljasektoris: Miks on sordikaitset vaja põllumehele? Miks on sordikaitset vaja sordiaretajale? – Dirk Theobald, Ühenduse Sordiamet

Sordikaitse: miks on sordikaitset vaja põllumehele ja sordiaretajale? – Mati Koppel, Eesti Taimekasvatuse Instituut

Teraviljaturu väljavaated – Indrek Aigro, Copenhagen Merchants

 

Foorumi korraldamist toetab Euroopa Liit.

mak_ja_eu_logo_2014_2020_h_col_text

 

Eelmine luguKutse infopäevale Natura 2000 toetus erametsamaale saamise tingimused ja kohapealne kontroll
Järgmine luguJärgmiseks nädalaks kavandatud Teraviljafoorum lükkub edasi