Põllumajandusplast

Põllumajandusplasti tootja (sh maaletooja) kohustused

• Tootja peab korraldama põllumajandusplasti jäätmete kogumise ja nende taaskasutamise, sh vähemalt 50% jäätmetest tuleb ringlusesse võtta. Kogumine tuleb korraldada selliselt, et põllumajandusplasti kasutajale oleks jäätmetest loobumine võimalikult mugav.

• Põllumajandustootja peab oma turule lastud põllumajandusplastist tekkinud jäätmed vastu võtma tasuta.

• Tootja peab rajama jäätmete kogumispunkti igasse Eesti maakonda, kogumist võib korraldada ka põllumajandusplasti kasutaja juures. Kui tootjal puudub maakonnas kogumispunkt ning jäätmete kokku kogumist korraldatakse põllumajandusplasti kasutaja juures võib kasutaja käest transpordi eest tasu küsida kuni maakonnapiirini. Sorteerimata jäätmed võrdsustatakse segajäätmetega, mille käitlemise eest tasub põllumajandusplasti kasutaja. Olemasolevate kogumispunktide kohta saab infot: http://www.silokile.ee/ 

• Tootja peab kokku koguma põllumajandusplastist tekkinud jäätmeid vähemalt eelmisel kalendriaastal turule lastud põllumajandusplasti massi ulatuses.