Põllumajandusplast

Põllumajandusplasti kasutaja (ehk põllumajandustootja) kohustused

• Põllumajandusplasti kasutaja peab koguma põllumajandusplasti jäätmed lahus muudest jäätmetest ja vältima nende segunemist teiste jäätmete või materjalidega.

• Põllumajandusplasti jäätmete vedamisel kogumispunkti tuleb vältida põllumajandusplasti jäätmete segunemist ja saastumist teiste jäätmete või materjalidega.

• Põllumajandusplasti jäätmed tuleb enne üleandmist sorteerida materjalide liikide põhiselt järgmiselt: silokile eraldi, võrk eraldi, aunakile eraldi, pallinöör eraldi, kanistrid eraldi, muud plastid eraldi.