Põllumajandusplast

Põllumajandusplasti jäätmete kogumise ja hoiustamise juhend

• Põllumajandusplasti eemaldamisel:

– Sorteeri materjalid koheselt liikide põhiselt: silokile eraldi, võrk eraldi, aunakile eraldi, pallinöör eraldi, kanistrid eraldi, muud plastid eraldi.

– Kogu jäätmed koheselt lahus.

– Võimalusel raputa silo-/aunakile jm kuivaks, et jäätmed ei sisaldaks mulda, silojäätmeid jms.

Põllumajandusplasti jäätmed kogu eraldi lahus muudest jäätmetest, need ei tohi olla segamini rehvide, muu pakendi ja prahiga.

Põllumajandusplasti jäätmeid hoiusta nii, et jäätmed jäävad kuivaks – nt bigbag’ides, katuse all vms.

NÄITED:

Liigiti kogutud materjal

Mitte liigiti kogutud materjal