Põllumajandusplast

Põllumajandusplasti jäätmete tagastamine

• Info saamiseks pöördu maaletooja poole, kelle käest põllumajandusplast osteti! (Vt põllumajandusplasti tootjate kohustuste punkti).

Tagastamise kohta saab infot: http://www.silokile.ee/