Põllumajandusplast

Õppefilmid

õppefilm 1 (lisandub peatselt)

jäätmekäitleja juures, et näidata, kuidas toimub põllumajandusplasti jäätmete käitlemine ning selgitada jäätmete nõuetekohase kogumise ja hoiustamise vajadust.

Õppefilm 2 (lisandub peatselt)

farmis (st põllumajandustootja juures), et näidata praktilisi lahendusi ja häid praktikaid põllumajandusplasti jäätmete kogumise ja hoiustamise kohta.