Põllumajandusplast

Õppevideod

1. Silopalli silokile käitlemine põllumajandustootja juures

Videos on toodud näide silopallikile ja võrgu eemaldamisest ja kogumisest nii, et tagatud on põllumajandusplasti nõuetekohane käitlemine.

2. Põllumajandusplasti jäätmete käitlemine jäätmekäitleja juures

Õppevideos tutvustatakse põllumajandusplasti jäätmete käitlemist jäätmekäitleja juures ning selgitatakse miks on oluline põllumajandusplasti jäätmeid nõuetekohaselt hoida ning käidelda.