Copa-Cogeca kokkuvõtted 2017

Kuupäev Töögrupp Päevakord Kokkuvõte
18.01.17 Cogeca koordineeriv komitee Päevakord Kokkuvõte
19.01.17 Copa-Cogeca poliitikaid koordineeriv komitee Päevakord Kokkuvõte
26.01.17 Copa-Cogeca tarneahela töögrupp Päevakord Kokkuvõte
31.01.17 Põllumajandustoodete promotsioonimeetmete infopäev Päevakord Kokkuvõte
09.02.17 Copa-Cogeca presiidiumid Päevakord Kokkuvõte
14.02.17 Copa-Cogeca maaelu töögrupp Päevakord Kokkuvõte
15.02.17 Copa-Cogeca munade ja linnuliha töögrupp Päevakord Kokkuvõte
07.03.17 Copa-Cogeca piimanduse töögrupp Päevakord Kokkuvõte
09.03.17 Põllumajanduse rahvusvahelised aspektid Päevakord Kokkuvõte
15.03.17 Cogeca koordineeriv komitee Päevakord Kokkuvõte
27.03.17 Copa-Cogeca sealiha töögrupp Päevakord Kokkuvõte
31.03.17 Bratislava deklaratsioon: Poola, Tšehhi, Slovakkia, Eesti, Leedu ja Horvaatia põllumajanduskodade seisukohad ÜPP tuleviku kohta   Avaldus
05.04.17 Copa-Cogeca veiseliha töögrupp Päevakord Kokkuvõte
06.04.17 Copa-Cogeca poliitikaid koordineeriv komitee Päevakord Kokkuvõte
27.04.17 Copa-Cogeca presiidiumid Päevakord Kokkuvõte
16.05.17 Seminar „Põllumajandussektori väljakutsed Mercosuri läbirääkimistel“ Päevakord Kokkuvõte
18.05.17 Kohtumine Dermot Ryaniga (põllumajandusvolik Hogani kabineti liige)   Kokkuvõte
19.05.17 Otsetoetuste ja rohestamise töögrupp Päevakord Kokkuvõte
30.05.17 Copa-Cogeca poliitikaid koordineeriv komitee Päevakord Kokkuvõte
02.06.17 Copa-Cogeca kommunikatsiooniseminar Päevakord Kokkuvõte
07.06.17 Copa-Cogeca metsanduse töögrupp Päevakord Kokkuvõte
08.06.17 Copa-Cogeca keskkonna töögrupp Päevakord Kokkuvõte
08.06.17 Seminar „Kuidas ühendada säästva arengu eesmärke ja kliimamuutust ÜPP-sse?“ Päevakord Kokkuvõte
15.06.17 Copa-Cogeca presiidiumid Päevakord Kokkuvõte
10.07.17 Copa-Cogeca piimanduse töögrupp Päevakord Kokkuvõte
05.09.17 Copa-Cogeca keskkonna töögrupp Päevakord Kokkuvõte
06.09.17 Cogeca põllumajandusühistute koordineeriv komitee Päevakord Kokkuvõte
07.09.17 Copa-Cogeca poliitikaid koordineeriv komitee Päevakord Kokkuvõte
11.09.17 Copa-Cogeca sealiha töögrupp Päevakord Kokkuvõte
18.09.17 Copa-Cogeca maaelu arengu töögrupp Päevakord Kokkuvõte
21.09.17 Copa-Cogeca presiidiumid Päevakord Kokkuvõte
16. 10.17 Copa-Cogeca piimanduse töögrupp Päevakord Kokkuvõte
18.10.17 Copa-Cogeca töögrupp Põllumajanduse rahvusvahelised aspektid Päevakord Kokkuvõte
26.10.2017 Copa-Cogeca poliitikaid koordineeriv komitee Päevakord Kokkuvõte
06. 11.2017 Copa-Cogeca sealiha töögrupp Päevakord Kokkuvõte
23.11.2017 Copa-Cogeca mahepõllumajanduse töögrupp Päevakord Kokkuvõte
27.11.2017 Copa-Cogeca munade ja linnuliha töögrupp Päevakord Kokkuvõte
28.11.2017 Copa-Cogeca piimanduse töögrupp Päevakord Kokkuvõte
29.11.2017 Kohtumine Valdis Dombrovskisega   Kokkuvõte
04.12.2017 Copa-Cogeca metsanduse töögrupp Päevakord Kokkuvõte
06.12.2017 Põllumajanduskodade kohtumine Varssavis   Kokkuvõte
11.12.2017 Copa-Cogeca maaelu arengu töögrupp Päevakord Kokkuvõte