Viisteist ettevõtet osalevad nõustamisprogrammis, mille eesmärgiks on arendada rahvuslikul kultuuripärandil põhinevaid maaturismiteenuseid

Eesti ja Läti maaturismi ettevõtetel oli võimalus märtsi alguseni esitada avaldusi, et osaleda nõustamisprogrammis rahvusliku kultuuripärandi paremaks kasutamiseks maaturismiteenuste disainis. Projekti juhtgrupp kinnitas möödunud reedel konkursi tulemused. „Ettevõtete huvi konkursi vastu oli suur. Eestist laekus nõustamisprogrammi kokku 35 sooviavaldust ja Lätist 40 taotlust. Kummastki riigist valiti välja 15 ettevõtet, kellel on aasta jooksul võimalik kasutada nõustajate abi rahvuskultuuril põhinevate teenuste arendamiseks,“ selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus.

Nõustamisprogrammis osalevad 15 ettevõtet on pärit erinevatest Eesti piirkondadest. Kõige rohkem on osalejaid Saare-, Hiiu- ja Muhumaalt (kokku kuus ettevõtet), kuid esindatud on ka Pärnu-, Harju-, Viljandi-, Võru-, Põlva-, Jõgeva- ning Ida- ja Lääne-Virumaa. Kõige enam soovivad ettevõtted nõustamist rahvusliku toitlustamise valdkonnas. Viis ettevõtet soovivad oma teenustepaketti täiustada rahvuslike ürituste ja tähtpäevade tähistamise osas ning nelja maaturismi ettevõtte huviks on sisekujundus. Enamus nõustamisprogrammis osalevatest ettevõtetest kasutab juba täna klientidele teenuste pakkumisel aktiivselt rahvuslikku kultuuripärandit, kuid nõu soovib saada ka üks alustav ettevõte.

Teenuste kvaliteet on turismisektoris tiheda konkurentsi tingimustes ülioluline. Arendustööks vajaliku oskusteabe saamiseks soovime nõustamisprogrammi kaasata parimad eksperdid turismi, sisekujunduse, toitlustamise ja rahvuslike ürituste korraldamise valdkonnast. Pakkumusi kogemustega ekspertidelt ootame kuni 6. aprillini.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, MTÜ Eesti Maaturism ja Läti Maaturismi Assotsiatsioon viivad möödunud aasta lõpust alates ellu koostööprojekti, mille eesmärk on suurendada maaturismi ettevõtete konkurentsivõimet läbi tootearenduse ja teenuste disaini, kasutades rahvuslikku kultuuripärandit. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Kesk-Läänemere Interreg IVA programmist.

Eelmine luguTeravilja ja õlikultuuride saagiprognoos
Järgmine luguEesti Leivaliidu presidendina jätkab Uno Kaldmäe