Valmis maamajanduslik töötervishoiu ja tööohutuse alane veebileht

Valmis on saanud uus veebileht, kust on võimalik lugeda iga ettevõtte jaoks kohustuslikuks tegevusvaldkonnaks olevat töötervishoiu ja tööohutuse teemat aadressilhttp://tootervishoid.pikk.ee/. Veebileht on jaotatud nelja peatükki, kust leiab infot selle kohta,  mida ja kuidas teha ning kellelt vajadusel abi küsida. Sisu kirjutamisel oli oluline pakkuda selge väljenduslaadiga ülevaatlikku materjali, et aidata kogu temaatikat paremini mõista.

Veebilehe töögruppi kuulusid Maaelu Edendamise Sihtasutuse projektijuhid, töötervishoiuteenuse spetsialist Alar Seileri ja põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse konsulent Jaan Bachmann. Maamajandusliku töötervishoiu ja tööohutuse veebilehe loomiseks saadi toetust Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist.
Veebilehe kohta oodatakse ka tagasisidet, palun kirjutage e-aadressilemeriliis.liiv@nouandeteenistus.ee.

Eelmine luguBaltic Agro AS ostis Werol Tehased (pankrotis) ettevõtte
Järgmine luguBaltic Agro bought rapeseed oil producer Werol