Valminud on säästva taimekaitse õppevideod

Foto: pixabay.com

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja põllumeeste ühistu KEVILI koostöös on valminud on säästva taimekaitse õppevideod. Videote eesmärk on suurendada põllumajandustootjate teadlikkust ning toetada veelgi enam säästvate taimekaitse praktikate rakendamist.

Videotes on käsitletud nelja erinevat teemat:

1. Puhtimine

Puhtimine on parim ja odavaim viis taimehaiguste tõrjumiseks. Video annab ülevaate puhtimise vajadusest ning näitab töö praktilist poolt. Puhtimise abil on võimalik vähendada keemilise taimekaitse vajadust. Videost saab ka ülevaate, kuidas puhtida nii, et see oleks võimalikult efektiivne. Lisaks, tuuakse välja puhtimisega seotud riskikohad. 

2. Kasvufaasid

Videod on kui põllumeeste ABC. Valminud on kaks videot – teravilja kasvufaaside ja rapsi kasvufaaside kohta. Oluline on, et vajalikke töid tehakse just siis, kui neid on vaja ehk õiges kasvufaasis. Õige ajastus on kõige tähtsam ning seeläbi on võimalik ka kulusid kokku hoida. Videotes selgitatakse põhjalikult lahti kõik kasvufaasid ja nende tunnused. Sealjuures kirjeldatakse tööde vajalikkust tärkamisest saagi valmimiseni.  

Teravilja kasvufaaside video

Rapsi kasvufaaside video

3. Tolmeldajad 

Videos selgitatakse taimekaitsevahendite kasutamise reegleid, mis on suunatud mesilaste (ja teiste kasulike putukate) kaitse tagamiseks. Siinjuures on oluline järgida integreeritud taimekaitse põhimõtteid. Põllumeeste jaoks on kasulikud putukad väga olulised, et saada korralik saak. Parimaid tulemusi saavutavad mesinikud ja põllumehed koostööd tehes. 

4. Reeglid

Taimekaitsetöid tehakse vajaduspõhiselt. Kui taimed jäävad haigeks, siis tuleb neile anda vastavat ravimit. Eesmärk on anda põllumehele ülevaade, millised on nõuded ja kuidas teha nõuetele vastavalt taimekaitsetöid. Videos keskendutakse põllumeestele taimekaitsetöödega seotud reeglite teadvustamisele ja selgitamisele. Pritsimine peab olema võimalikult täpne.

Videod on valminud MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ raames taimekasvatuse valdkonnas; Rahastamisallikas: Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Eelmine luguAasta konsulent 2021 on Liia Lust
Järgmine luguEuroopa Komisjon uurib impordimaksude mõju väetiste hindadele