Valitsus otsustas muuta Eesti maaelu arengukava 2007-2013

Vabariigi Valitsus kiitis tänasel istungil heaks Eesti maaelu arengu strateegia ja arengukava 2007-2013 muudatused, mis on oluline samm arengukava vahendite ära kasutamiseks programmiperioodi lõpuks.

Arengukavasse tehtavad peamised muudatused puudutavad eelarvete ümbertõstmist meetmete vahel ja uue alameetme lisamist arengukavasse.

Olulisemad muudatused MAK 2007-2013 meetmete eelarvetes on järgnevad:

Meetme 1.3 “Nõuandesüsteemi ja -teenuste toetamine” kogueelarvet suurendatakse 600 000 euro võrra.

Meetme 1.2 “Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine” kogueelarvet suurendatakse 5 miljoni euro võrra.

Meetme 1.8 “Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuur” kogueelarvet suurendatakse 6,4 miljoni euro võrra, millega kaasneb ka uue taotlusvooru lisandumine 2012. aasta oktoobris.

Meetme 3.1 “Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas” eelarvet suurendatakse 5 miljoni euro võrra ning meetme raames luuakse uus bioenergia-alaste investeeringute alameede.

Vahendid nimetatud meetmete eelarvete suurendamiseks tulevad arengukava siseselt seni vähem aktiivse rahakasutusega meetmete arvelt. Juuni lõpuks oli arengukava 935 miljoni euro suurusest eelarvest 81% kohustustega kaetud ning 59% ka reaalselt toetuse saajatele välja makstud. Arengukava vahendeid on võimalik kasutada kuni 2015. aasta lõpuni.

Eelmine luguMaalehe vahel hakkab ilmuma uus kuukiri Maamajandus
Järgmine luguEestis makstakse otsetoetused tavapärasel ajal