Välisminister Urmas Paet: Eesti soovib Euroopa Liidu uue eelarveprojekti täiendamist ühtekuuluvuspoliitika ja põllumajandustoetuste osas

Välisminister Urmas Paet ütles Brüsselis Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel Euroopa Ülemkogu presidendi Herman Van Rompuyga, et praeguses Euroopa Liidu uue eelarve projektis pakutud põllumajanduse otsetoetuste tase Eestit ei rahulda. „Me ei saa nõustuda ja oleks ebaõiglane, kui Balti riikide põllumehed saaksid aastal 2020 toetusi vaid 59% Euroopa Liidu keskmisest,“ sõnas Paet. „Euroopa Liidu ühisturul peavad kõik olema võrdsed ning see ei oleks aus konkurents, kui ühed liikmesriigid on rohkem toetatud kui teised,“ märkis Eesti välisminister. „See kahjustab meie põllumeeste konkurentsitingimusi Euroopa turul,“ lisas ta.

Paeti sõnul on Eestile väga oluline Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika rahastamine. „Soovime võrdsemaid tingimusi elamiseks kõikides Euroopa Liidu piirkondades ning sestap on ühekuuluvuspoliitika Eestile üks olulisi teemasid neil eelarveläbirääkimistel,“ selgitas Paet. „Eesti soovib, et majanduskriisis rohkem kannatanud riikidele ja edukatele ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutajatele tehakse erand lae seadmisel ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutamisele,“ lausus ta.

Eesti välisminister rõhutas veel, et soovime häid ühendusi Euroopa Liidu erinevate piirkondade vahel ning seetõttu toetame Euroopa ühendamise rahastu loomist. „See toetab ka paremate ühenduste loomist Balti riikide ühendamiseks Lääne-Euroopaga,“ rääkis Paet.

Eelmine luguBalti riikide põllumehed nõuavad koos Saksa põllumeestega tugevat põllumajanduspoliitika eelarvet
Järgmine luguBalti riikide protestitraktor jõuab 22. novembril Brüsselisse