Balti riikide põllumehed nõuavad koos Saksa põllumeestega tugevat põllumajanduspoliitika eelarvet

Täna toimus Berliinis Balti riikide põllumajandusorganisatsioonide esindajate kohtumine Saksa põllumeeste juhtidega. Kohtumisel osalesid Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus ja Läti Põllumeeste Parlamendi asepresident Maira Dzelzkaleja, Läti Põllumeeste Ühistute Liidu juhatuse liige Uldis Krievars, keda võõrustasid Euroopa põllumeeste katusorganisatsiooni COPA president Gerd Sonnleitner ja Saksamaa Põllumeeste Liidu peasekretär Helmut Born.

Kohtumisel osalenud avaldasid pettumust Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy hiljutise ettepaneku üle, mille kohaselt tahetakse ühise põllumajanduspoliitika otsetoetusi kärpida täiendavalt 4.7% võrra ja maaelu arengu vahendeid 9% võrra, samas kui komisjoni ettepaneku kohaselt põllumajanduspoliitika eelarve niigi reaalväärtuses oluliselt väheneb. Euroopa põllumehi teeb murelikuks, et samal ajal kui Ameerika Ühendriigid, Hiina ja Brasiilia investeerivad konkurentsivõime säilitamiseks ja kasvava elanikkonna toitmiseks aktiivselt oma põllumajandussektorisse, on Euroopa Liit läinud põllumajanduspoliitika eelarve kärpimise teed. Euroopa põllumajanduse konkurentsivõime säilitamiseks tuleks eelarve jätta 2020. aastani vähemalt tänasele tasemele, tõdesid kohtumisel osalejad.

„Põllumajanduse sisendite hinnad kasvavad põllumajandussaaduste turuhindadest kiiremini. Kuigi põllumajanduse eelarvet tahetakse kärpida, siis ühenduse nõuded ja tootmisstandardid aina karmistuvad. See ei ole Euroopa Liidu põllumeestele vastuvõetav ja seab ohtu Euroopa tarbijate varustamise kohaliku toiduga ning 40 miljoni töökoha säilimise Euroopa maapiirkondades,“ ütles Euroopa põllumeeste katusorganisatsiooni COPA president Gerd Sonnleitner.
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus avaldas kohtumisel muret, et Eesti põllumajandustoetused tänaste kavade kohaselt lähiaastatel vähenevad ja jäävad uuel perioodil reaalväärtuses 2012. aastast madalamaks. „See on oluliseks ohuks Eesti põllumajandussektori konkurentsivõimele ja tarbijate varustamisele taskukohase, kvaliteetse ning kohaliku toiduga,“ ütles Sõrmus.
Balti riikide põllumajandusorganisatsioonid korraldavad 12.-22. novembrini ulatusliku aktsiooni „Balti ÜPP traktor“, mille eesmärgiks on toetada hästi finantseeritud  Euroopa Liidu eelarve vastuvõtmist ning tugeva ühise põllumajanduspoliitika kujundamist. Selle aktsiooni abil juhime jätkuvalt tähelepanu Balti riikide ebavõrdsetele otsetoetustele. Täna peatus traktor Berliini kesklinnas Saksamaa Põllumeeste Liidu maja ees, 22. novembril jõuab traktor Euroopa Ülemkogu kohtumise ajaks Brüsselisse. EL Nõukogu hoone juures, kus riigi- ja valitsusjuhid arutavad ühenduse eelarvekava aastateks 2014-2020, toimub Balti riikide põllumeeste ühismeeleavaldus.
Lisainfo:
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus, info@epkk.ee, tel +372 52 058 57
Eelmine luguValgamaalane: Protestijad jagasid tasuta piima
Järgmine luguVälisminister Urmas Paet: Eesti soovib Euroopa Liidu uue eelarveprojekti täiendamist ühtekuuluvuspoliitika ja põllumajandustoetuste osas