Valgamaalane: Protestijad jagasid tasuta piima

Maameeste protestitraktor saabus Valga Maxima kõrvale teisi­päeva õhtul kriiskava signaali ja pasunaheli­de saatel. Päevinäinud MTZ-80 ehk rahva­keeli Belarus oli teel Tallinnast Brüsselisse, et juhtida tähelepa­nu põllumeestele makstavate ot­setoetuste ebavõrdsusele. “Võrd­sed toetused kõigile” – nii oh traktorikärule kirjutatud eesti, lä­ti ja leedu keeles.

Põllumeeste meeleavalduse alguseks oli parklas sadakond ini­mest. Umbkaudu 40 meest-naist oli juba enne meeleavalduse al­gust end piimajärjekorda sättinud.

Protestiti ebavõrdsete tingimuste vastu

Põllumehed ei tulnud aga ainult piima jagama – eelkõige kogune­ti ebavõrdsuse vastu meelt avaldama. Aktsiooni võtsid ette Eesti, Lä­ti ja Leedu põllumehed üheskoos.

Üks eestvedajatest, Eesti põllumajandus-kaubanduskoja juha­taja Roomet Sõrmus tõdes, et va­na traktor sümboliseerib siinse põllumajanduse olukorda. “Üle 70 protsendi traktoritest on üle kümne aasta vanad ja mõistliku kasutusaja ületanud.”

Tema sõnul ei väida ettevõtmise korraldajad seejuures, et Euroopa Liit oleks põllumeestele halb. “ELi toetuste abil on saadud teha hulk investeeringuid ja edusammud märgatavad. Selle­le vaatamata ei pea me leppima ebaõiglase toetussüsteemi jätku­misega,” nentis Sõrmus.

Valgamaa põllumeeste juht Jaan Bachmann üdes, et põllume­hed ei võitle toetuste väiksuse vas­tu, vaid ebavõrdse kohtlemise pä­rast. “Kui oleme üks Euroopa Liit, peaksid põllumeestel olema ka võrdsed võimalused. Meie, Eesti põllumehed, saame otsetoetust hektari kohta kusagil 120 euro ringis, samal ajal saab mõne teise riigi põllumees 700 euro kanti.”

Samuti sõnavõtuga esinenud Riigikogu liige Rein Randver ar­vas, et põllumehed ajavad õiget asja ning vajavad kõigi eestimaa­laste toetust.

“Eesti põllumehed on visalt vastu pidanud, kuid ebavõrdses konkurentsis on raske edasi min­na,” tõdes riigikogulane. Randve­ri arvates suunab aktsioon tähele­panu probleemidele, samas paneb ehk ka üldsust rohkem austama maaharijate igapäevast tööd.

Valgamaa Omavalitsuste Liidu juht, Tõlliste vallavanem Madis Gross meenutas paarikümne aas­ta taguseid aegu, mil ELi toetusi veel polnud ning põllumajanduse tulevik oli suure küsimärgi all.

“Laatres käinud asjamehed ar­vasid tollal, et suurfarmi tegevus tuleks lõpetada ning hoopis arvu­teid tootma hakata. Tänane päev on tõestanud, et õigus oli neil, kes põllumajandusse uskusid,” sõnas Gross. “Aktsioon toetab ka riigi­ametnikke, kes Brüsselis peavad põllumeeste nõudmiste eest seis­ma ja soove põhjendama.”

Linnakodanik Koidula Kurg avaldas sõnavõtjate järel arva­must, et Euroopa liitu astumine oli viga. “Elu pole läinud pare­maks, toiduained on poole võrra kallinenud,” sõnas ta.

Valgalased Aino ja Juta arva­sid, et nõudmised on põhjenda­tud küll. “Kui toetused nii erine­vad on, ei suudagi meie põlluha­rijad odavama toodanguga võis­telda,” arvas Aino.

Piimal oli minekut

Pärast sõnavõtte asuti orkestrihe­lide saatel rahvale piima jagama. Selleta ei pidanud keegi lahku­ma, mõni võttis lausa mitu liitrist pudelit. Oma talu lehmade piima jagas rahvale tänavu aasta noortalunikuks tunnistatud Mihkel Maks Karulast. “Välja sai jagatud ligemale 160 liitrit,” sõnas ta.

Roomet Sõrmuse andmetel oli Valgale eelnevates meeleavalduskohtades rahvale jagatud 850 liit­rit piima ja Tartus lisaks kaks tonni kartuleid. “Jagamine on mõeldud selleks, et rahvale meelde tuleta­da, milleks põllumehed toetust ka­sutavad ning samas tõestada, et meie toodetu on hea kvaliteediga Eesti toit,” sõnas Sõrmus.

Valgast siirdus traktor Lätti. 17. novembril peatub see Leedus ja 20. novembril Saksamaal. Brüsselisse peab traktor jõudma 22. novembril, Euroopa Ülem­nõukogu kohtumise ajaks.

Autor: Sirje Lemmik, Valgamaalane 15.11.2012

Eelmine luguKvaliteedimärgiga tunnustatakse 38 toidutoodet
Järgmine luguBalti riikide põllumehed nõuavad koos Saksa põllumeestega tugevat põllumajanduspoliitika eelarvet