Väärkasutuse takistamiseks tuleb erimärgistatud diiselkütuse ostjate ringi piirata

Foto: shutterstock.com

Põllumajandustootmiseks mõeldud erimärgistatud diiselkütuse väärkasutuse lõpetamiseks tuleb sisse seada õigustatud isikute register ja jätkata eriotstarbelise kütuse värvimisega, märgitakse täna Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) poolt maaeluminister Mart Järvikule saadetud kirjas.

„Erimärgistatud diiselkütuse aktsiisi­soodustus on põllu­majan­dus­sektori jaoks väga oluline tugi. Möödunud aastal ulatus eriotstarbelise kütuse soodustuse kogumaht 30 miljoni euroni. Peame väga oluliseks, et soodusmääraga kütuse kasutamine oleks põllumajandustootjatele ka edaspidi võimalik. Süsteemi kestlikkuse tagamiseks tuleb panna piir värvitud kütuse väärkasutusele ja ohjata petturite väljaselgitamisega kaasnevat halduskoormust,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Sõrmuse sõnul peab eriotstarbeline kütus põllumajandustootjatele tootmise korraldamiseks vastavalt ettevõtte tegelikele vajadustele kättesaadav olema ka tulevikus. „EPKK ei toeta kindlasti süsteemi muutmist selliselt, et toimuma hakkaks aktsiisivahe tagantjärele kompenseerimine, sest see suurendaks ettevõtete likviidsusprobleeme. Samuti ei toeta koda hektari ja loomühiku põhiste limiitide kehtestamist, sest see on keeruline ja paratamatult ei suudetaks limiitide seadmisel arvestada erinevate ettevõtete eripärade ja muutuvate oludega. Näiteks võib aastate lõikes sademete hulk olla väga erinev ja seetõttu kõigub ka suurel määral kütuse vajadus vilja kuivatamisel,“ lisas ta

Euroopa Liidu reeglite kohaselt on põllumajanduskütuse madalaim nõutud maksustamise tase 21 eurot, kuid Eestis rakendatakse erimärgistatud diiselkütuse puhul aktsiisimäära 133 eurot 1000 liitri kohta, mis on ELi poolt nõutud tasemest üle kuue korra kõrgem määr. „See paneb meie tootjad võrreldes teiste riikide konkurentidega ebavõrdsesse konkurentsiolukorda, mistõttu peaks erimärgistatud diiselkütuse väärkasutuse tõkestamisest tekkivaid vahendeid ca viie miljoni euro ulatuses kasutatama katteallikana põllumajanduses kasutatava eriotstarbelise kütuse aktsiisi alandamiseks,“ rõhutab Sõrmus.

EPKK arvutuste kohaselt saaks õigustatud isikute nimekirja loomise ja väärkasutuse lõpetamise järel eriotstarbelise diiselkütuse aktsiisimäära langetada praeguselt 133 eurolt 73 eurole. Lisakokkuhoiu võimalust süsteemile näeb koda ka selles, kui õigustatud isikute nimekiri tekib taotluste alusel ning riigiabi andmisega jätkatakse vaid juriidilistele isikutele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele.

Koalitsioonilepingus on kokku lepitud, et erimärgistatud kütuse kasutamisega seotud piirangud vaadatakse üle. 2018. aastal lubati MTA andmetel tarbimisse kokku 83 miljonit liitrit eriotstarbelist kütust, Maksu- ja Tolliameti hinnangul oli eriotstarbelise kütuse väärkasutuse riskiga müük 2018. aastal kokku 13,2 miljonit liitrit ja tekkinud kahju hinnanguliselt 4,7 miljonit eurot.

​Lisainfo: Roomet Sõrmus, EPKK, tel 52 058 57, roomet.sormus@epkk.ee

Eelmine lugu30.06.2020 – Infopäev Loomakasvatuse tehnoloogiad muutuvate keskkonnanõuete kontekstis
Järgmine lugu30.06.2020 ja 02.07.2020 – infopäevad „Toidu kvaliteedi hindamine: tootearendus, toote kirjeldamine ja sensoorne analüüs tootegruppide kaupa“