30.06.2020 – Infopäev Loomakasvatuse tehnoloogiad muutuvate keskkonnanõuete kontekstis

Foto: shutterstock.com

30. juunil algusega kell 10 korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koostöös Maaeluministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumiga infopäeva LOOMAKASVATUSE TEHNOLOOGIAD MUUTUVATE KESKKONNANÕUETE KONTEKSTIS Türi Kultuurikeskuse klaassaalis (Hariduse 1, Türi, Järva maakond).

PÄEVAKAVA
9:30 – 10:00 Kogunemine ja tervituskohv

I osa – Veekaitse nõuded ja tehnoloogiad
10:00–11:30 Muutunud keskkonnanõuded Veeseaduse ja selle rakendusaktide alusel – Ann Riisenberg, Keskkonnaministeerium
11:30–12:00 MAK 2014-2020 sõnnikukäitlustehnoloogiate investeeringutoetused (meede 4.1) – Argo Peepson, Maaeluministeerium

12:00–12:30 Lõuna

II osa – Biomajandus, sh biogaasi/-metaani tootmine
12:30–13:00 Biomajandus MAK 2014-2020 ja ÜPP strateegiakava 2021-2027 kontekstis – Argo Peepson, Maaeluministeerium
13:00–13:30 Biometaani tootmine Eestis ja selle tulevikuväljavaated – Riina Maruštšak, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
13:30–13:45 Projekti „BalticBiomass4Value“ tutvustamine, sh ülevaade tulemustest ja edasistest tegevustest (väljundid, nõustamine) – Riina Maruštšak, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Infopäev on kõigile osalejatele TASUTA.

NB! Palun registreerige osalemissoov kuni 22. juunini SIIN või www.pikk.ee (vt sündmuste kalender).

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames. Rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Lisainformatsioon: EPKK juhiabi Maire Vimb – 600 9349, 50 86 664 või info@epkk.ee

 

Eelmine luguKümne Eesti toidutootja tooted said pääsukesemärgi
Järgmine luguVäärkasutuse takistamiseks tuleb erimärgistatud diiselkütuse ostjate ringi piirata