30.06.2020 ja 02.07.2020 – infopäevad „Toidu kvaliteedi hindamine: tootearendus, toote kirjeldamine ja sensoorne analüüs tootegruppide kaupa“

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab kaks infopäeva teemal „Toidu kvaliteedi hindamine: tootearendus, toote kirjeldamine ja sensoorne analüüs tootegruppide kaupa“ VII-VIII

Toimumise aeg:

30.06.2020 kell 11 Toidu kvaliteedi hindamine ja sensoorne analüüs_VII

02.07.2020 kell 11 Toidu kvaliteedi hindamine ja sensoorne analüüs_VIII

Toimumise koht: Tallinna Tehnikaülikooli Loodusteaduste maja Akadeemia tee 15 Tallinn

Infopäeva kestvus on 4 akadeemilist tundi

Lektor: emeriitprofessor Raivo Vokk

Infopäev koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.

Praktiline osa käsitleb infopäeva teoreetilises osas käsitletud toodete kvaliteediomaduste praktilist määramist ja hindamist.

Saadav abi on riigiabi või vähese tähtsusega abi.

Lisainfo saamiseks palume saata e-mail Evi Randpere evi@epkk.ee.

Eelmine luguVäärkasutuse takistamiseks tuleb erimärgistatud diiselkütuse ostjate ringi piirata
Järgmine luguPõllumehed Keskkonnaametis: keskkonnahoid on oluliseks osaks põllumeeste argipäevast