ÜPP reform on valitsuse poolaasta prioriteet

Vabariigi Valitsuse 15. juuli istungil kiideti heaks valitsuse prioriteedid Euroopa Liidus Belgia eesistumise ajal 2010. aasta teisel poolel. Valitsuse prioriteetide hulka kuulub ka Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika reform. Eesti eesmärgiks on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika reformimine selliselt, et see oleks kõigi liikmesriikide jaoks õiglane ja võimaldaks Euroopa põllumajandussektoril muutuda konkurentsivõimelisemaks ja jätkusuutlikumaks. Eesti jaoks on põhiküsimuseks, et defineeritaks ümber otsemaksete mõiste, kuna senine ajaloolistel tootmistasemel põhinev süsteem on meie jaoks ebaõiglane. Eesti otsetoetuste tase on üks madalamaid Euroopa Liidus.

Valitsuse eesmärgid leiad Riigikantselei kodulehelt.

Eelmine luguEsitleti Eesti Inimvara Raportit
Järgmine luguCopa-Cogeca tervitab kavandatud muudatusi loomset päritolu sööda osas