Copa-Cogeca tervitab kavandatud muudatusi loomset päritolu sööda osas

Euroopa põllumeeste ja ühistute katusorganisatsioon Copa-Cogeca tervitab Euroopa Komisjoni poolt avaldatud transmissiivse spongioosse entsefalopaatia (TSE) tegevuskava, milles tuuakse välja positiivsed arengud „hullulehmatõve” (BSE) osas. Copa-Cogeca kutsub komisjoni üles kergendama kehtivaid piiranguid loomset päritolu sööda kasutamisel.

Copa-Cogeca peasekretär Pekka Pesonen ütles: „Me tervitame tegevuskavas soovitatut, mille kohaselt tuleks veistel järk-järgult tõsta minimaalset BSE testimise iga ning me soovime, et Euroopa Komisjon tuleks vastava algatusega välja.” See vähendaks iga-aastaselt läbiviidavate testide arvu, mis tuleb osades liikmesriikides põllumeestel endal täies ulatuses kinni maksta, põhjustades nii täiendavat halduskoormust ja kulusid. Statistika näitab, et sellest ajast kui testimise vanus tõsteti 48 kuu peale, on kulutused vähenenud 2008. aasta 14,15 miljonilt eurolt 9,91 miljonile eurole 2009. aastal.

Pesonen jätkas: „Oleme samuti rahul, et tegevuskavas arvestatakse mitmete meie nõudmistega töödeldud loomse proteiini (PAP) osas ning et mitte-mäletsejatest toodetud proteiini võib kannibalismi vältides kasutada mitte-mäletsejate söödas. Mitte-mäletsejate sööta puudutava piirangu võiks kaotada. Copa-Cogeca soovib selles küsimuses kiiret edasiminekut.”

„Copa-Cogeca rõhutab seejuures, et tagada tuleb toiduohutuse ja tarbijakaitse kõrge tase koos kõigi meetmetega arvestades viimaseid teadustulemusi ja epidemioloogilisi kaalutlusi. Reeglid peaksid olema vastavuses riskiastmega ja pidama silmas ka kulutõhusust. Loodame, et tegevuskavas toodu viiakse aasta lõpuks ellu,” lisas Pesonen.

Eelmine luguÜPP reform on valitsuse poolaasta prioriteet
Järgmine luguEesti mahepõllumajandusliku maa osakaal on EL suurimaid