Eesti mahepõllumajandusliku maa osakaal on EL suurimaid

Euroopa Komisjon avaldas 16. juulil raporti mahepõllumajandusliku maakasutuse kohta Euroopa Liidus. Aruandest selgub, et 2000. kuni 2008. aastani on mahepõllumajanduslik maakasutus ELis suurenenud 4,3 miljonilt hektarilt 7,4 miljoni hektarini, aastane kasv on seejuures olnud 7,4%.

2008. aastal kasutati 4,3% maast mahesaaduste tootmiseks. Mahepõllumajandusliku maa osatähtsus oli kõige suurem Austrias (15,5%). Austriale järgnesid Eesti ja Rootsi (mõlemas 10,9%), Tšehhi (9%) ja Läti (8,9%). Absoluutarvudes oli kõige rohkem mahedalt haritud maad Hispaanias (1,13 milj ha), Itaalias (1 milj ha), Saksamaal (0,91 milj ha), Suurbritannias (0,72 milj ha) ja Prantsusmaal (0,58 milj ha).

Mahepõllumajanduse areng on eriti kiire olnud uutes liikmesriikides (nn EL-12), kus mahepõllumajanduslik maa on kasvanud kaheksa aastaga 0,34 miljonilt hektarilt 1,46 miljoni hektarini (aastane kasv 20%).

Aruande kohaselt oli 2008. aastal 197 000 mahetalu, so 2,9% kõikidest ettevõtetest vanades liikmesriikides ja 0,6% kõikidest majapidamistest uutes liikmesriikides. Seejuures oli 12,2% Austria põllumajandusettevõtetest ja vaid 0,1% Rumeenia ettevõtetest mahedad.

Raportist selgub siiski, et mahetoodetele kulutatakse vaid 2% EL tarbijate kulutustest toidule.

Raport on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/markets/organic_2010_en.pdf

Eelmine luguCopa-Cogeca tervitab kavandatud muudatusi loomset päritolu sööda osas
Järgmine luguToidust leiti vähem taimekaitsevahendite jääke