Ühine põllumajanduspoliitika pärast 2020. aastat: kestlik, nutikas, lihtsam

Sellel nädalal Brüsselis toimunud Euroopa Liidu põllumajanduskonverentsi avanud Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker kinnitas oma kõnes Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika jätkuvat olulisust ning vajadust seda kaasajastada ning ühiskonna nõudmistele vastavaks muuta. Euroopa Komisjoni teatis uue ÜPP kohta ilmub 2017. aasta lõpus.

Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinik Phil Hogan kõneles, et uue ÜPP puhul tuleb tegeleda paindliku reageerimisega turuolukorrale, senisest säästlikuma tootmise ning uue põlvkonna farmerite kaasamisega põllumajandustegevusse. DG AGRI peadirektori Jerzy Plewa sõnul saab tuleviku ÜPP-d iseloomustada kolme inglise keeles s-tähega algava sõnaga: sustainable (kestlik), smart (nutikas) ja simpler (lihsam).

Euroopa Komisjon on ette valmistamas teatist uue ÜPP kohta, mis peaks ilmuma järgmise aasta lõpus. Enne seda toimub avalik konsultatsioon, mis tõenäoliselt avatakse 2017. aasta algupoolel. Copa-Cogeca soovib ennetavalt esitada oma seisukoha, mis ei lähtu Komisjoni poolt ette antavatest küsimustest, vaid pakub välja ettepanekud, mis aitaksid katta põllumeeste tõelisi vajadusi. Selleks on vajalik ÜPP teemaline arutelu liikmesriikides, et oma huve õigeaegselt kaitsta.

Loe lähemalt EL põllumajanduskonverentsi kohta: https://ec.europa.eu/agriculture/events/2016-outlook-conference_et

 

Eelmine luguMaaeluministri kava maksta kriisiabi kiiremini ja suuremas mahus on põllumeestele suureks toeks
Järgmine luguVanamõisa jõulumaa Piimakojas pakutakse võlupiima