Tootjarühmade loomise ja arendamise toetus tulundusühistutele

Põllumajandustootjate tulundusühistud saavad sel aastal PRIAst tootjarühmade loomise ja arendamise toetust taotleda kahes voorus: esimene neist on avatud 16.-27. juulini ning teine 1.-3. oktoobrini. Selleks, et põllumajandustootjate tulundusühistu saaks toetust taotleda, peab ta taotlema PRIAlt eelnevalt tootjarühma tunnustust. Tunnustamistaotluste vastuvõtt algas 5. märtsil ja kestab kuni 12. oktoobrini.

Sel aastal on lihtsustatud tunnustamistingimusi. Vähendatud on tulundusühistu müügitulu nõuet ligi neli korda – 32 000 eurole aastas. Kõrgem müügitulu nõue säilis tavatootmisviisiga lehmapiima, teravilja ning õliseemneid turustavate tulundusühistutele ning see on 320 000 eurot aastas. Uus on ka see, et sellest aastast saab erineva põllumajandustoodangu müügitulu summeerida. Seega peaks ennekõike nišitoodetele spetsialiseerunud ning äsja asutatud tulundusühistutel olema kergem tunnustamise nõudeid täita ning toetusetaotlejate ringi pääseda.

Tootjarühma loomise ja arendamise toetust makstakse Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.9 raames. Toetust antakse tootjarühma loomise, haldustegevuse ja arendamisega seotud tegevusteks. Abikõlbulikud on näiteks kulud bürootarvetele, töötajatele makstav palk, raamatupidamiskulud, turunduskulud, koolituskulud, investeeringud põhivarasse eesmärgiga arendada liikmete toodangu ühist müügieelset ettevalmistust või töötlemist jne.

Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse arvutamise aluseks on tootjarühma eelmise majandusaasta müügitulu. Seetõttu on 2012. aasta teine, oktoobris toimuv taotlusvoor mõeldud neile tootjarühmadele, kelle majandusaasta lõpeb 30. juunil.

Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse 2012. aasta eelarve on 200 tuhande euro võrra suurem kui eelmisel aastal: kahe vooru peale kokku 1,8 miljonit eurot. Eelmisel aastal määrati 12 tunnustatud tootjarühmale kokku toetust ligi 0,75 miljoni euro ulatuses. Sel aastal oodatakse aktiivsemat taotlemist, sest üle aasta on nüüd põllumajandustootjaid koondavatel ja ühisturustamisele orienteeritud tulundusühistutel jälle võimalus esitada PRIAle tootjarühma tunnustamise taotlusi.

Seni on PRIA tunnustanud 12 erinevat põllumajandustootjate tulundusühistut.

Täpsemat infot tootjarühma tunnustamise saamise nõuete ning taotlemise korra kohta vaata PRIA kodulehelt:

http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/toostused/tunnustamine_2012/

Eelmine luguFAO toiduhinna indeks püsis märtsis stabiilne
Järgmine luguEesti, Läti ja Leedu parlamentide liikmed arutasid Saidafarmis põllumeeste esindajatega põllumajanduspoliitika tulevikku