Eesti, Läti ja Leedu parlamentide liikmed arutasid Saidafarmis põllumeeste esindajatega põllumajanduspoliitika tulevikku

13. aprillil külastasid Eesti, Läti ja Leedu parlamentide liikmed mahepiima tootmisega tegelevat Saidafarmi Harjumaal. Saidafarmis toimus parlamendiliikmete kohtumine Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindajatega. Kohtumisel osalesid Eesti Põllumeeste Keskliidu president Juhan Särgava ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus, kes pidasid Baltikumi koostööd igal tasandil väga oluliseks.

Eesti põllumajandusorganisatsioonidel on väga tihe koostöö Läti ja Leedu sõsarorganisatsioonidega. Ühiselt korraldatakse kohtumisi Euroopa Parlamendi liikmete ja Euroopa Komisjoni esindajatega, et selgitada Baltikumi põllumajanduse olukorda. Tänaseks on Balti riikide põllumeeste esindajad kohtunud juba rohkem kui kümne europarlamendi saadikuga ning selgitanud neile meie positsioone.

EPKK juhataja Roomet Sõrmus rõhutas kohtumisel, et lisaks toetuste võrdsuse taotlemisele on väga oluline selgitada EL institutsioonides ka meie põllumajanduse olukorda. “Paljudele eurosaadikutele on uudiseks meie põllumajandustootmise suur vähikäik 1990ndatel aastatel. Võrreldes 1990. aastaga on tänaseks Baltikumis kokku kasutuses olev põllumajandusmaa vähenenud ligi 2 miljoni hektari ehk 27% võrra. Usutavasti oleks sellest kuni miljon hektarit võimalik uuesti kasutusele võtta ning toidu ja biomassi tootmiseks tööle panna,” selgitas Sõrmus.

Arvestades maailma rahvastiku kasvu ja prognoose, mille kohaselt lähikümnenditel toidu tarbimine kuni 50% suureneb, on maa ja loodusressursside heaperemehelik kasutamine äärmiselt oluline. „Kui paljud EL liikmesriigid on hädas liigintensiivse tootmisega, siis Eestis, Lätis ja Leedus kasutame oma maad ilmselgelt liiga ebaefektiivselt,“ lisas Sõrmus.

maaelukomisjonid saidafarmis.JPG

…..

12. aprillil toimunud Riigikogu maaelukomisjoni ühisistungil Läti Saeima majandus-, põllumajandus-, keskkonna- ja regionaalpoliitikakomisjoni ning Leedu Seimi maaelukomisjoniga võeti vastu ühisdeklaratsioon, millega juhitakse Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja teiste asjaomaste institutsioonide tähelepanu ebavõrdsetele toetustasemetele EL liikmesriikide vahel.

Deklaratsiooni kohta loe pikemalt: /5845

Eelmine luguTootjarühmade loomise ja arendamise toetus tulundusühistutele
Järgmine luguEesti soovib kuulutada 2016. aasta rahvusvaheliseks rukkiaastaks