Eesti soovib kuulutada 2016. aasta rahvusvaheliseks rukkiaastaks

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ütles täna ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) Euroopa regiooni konverentsil, et Eestil on soov olla rukki populariseerimise, samuti rukkialase teadustöö ja taimearetuse eestvedajaks Euroopas. Rukkile laiema tähelepanu tõmbamiseks on Eesti teinud ettepaneku kuulutada 2016. aasta rahvusvaheliseks rukkiaastaks.

Praktilised sammud sel teel on huvitatud riikidega töögrupi moodustamine, pidevalt toimiva rahvusvahelise rukkikeskuse rajamine ning koostöövõrgustiku kujundamine, selgitas Seeder FAO Euroopa regiooni konverentsi Eesti-Šveitsi rukkiteemalist kõrvalüritust „Jätkusuutlikud toidusüsteemid ja kasvav bioloogiline mitmekesisus” juhtides.

Seederi sõnul on Eestil soov arendada koostööd n-ö rukkivööndisse kuuluvate riikidega erinevate projektide kaudu.

„Rahvusvahelises koostöös saaks edendada rukki tootmist ja populariseerida rukist kui tervisetoodet,” sõnas Seeder. “Samuti tuleb rõhutada rukkitootmise olulisust bioloogilise mitmekesisuse ning erinevate sortide säilitamise seisukohast, mida planeerib omapoolse projektiga toetada ka FAO.”

Ühe konkreetse ettevõtmisena võidakse rajada nn Euroopa rukkitee läbi rukist kasvatavate Euroopa maade, mis kulgeks läbi kümmekonna Põhja- ja Kesk-Euroopa riigi ja mille keskus võiks asuda Eestis. Eestis võiks see tee hõlmata nii siinse rukki ajaloo, sortide ja kasutusvõimaluste tutvustamist  kui ka näidata modernset tootmisprotsessi.

Rukkitootmisele laiema tähelepanu tõmbamiseks on Eesti teinud ettepaneku rahvusvahelise rukkiaasta väljakuulutamiseks 2016. aastal. Samuti kaalutakse rukki arendusprojekti väljatöötamist koostöös FAO ning teiste rukist tootvate riikidega, mille tulemusi võiks esitleda 2015. aasta Milano EXPOl.

„Eesti rukki-initsiatiivi on märgatud, sest EL kõigi liikmesriikide nimel tehtav sõnavõtt ministrite ümarlaual märgib Saksa initsiatiivil positiivse näitena ära eelmisel sügisel Tartus toimunud rukkikonverentsi,” ütles Eesti esindaja FAO juures Ruve Schank.

FAO Euroopa regiooni 2010. aasta ülemkogul tegi Eesti ka ettepaneku kuulutada 2016. aasta rahvusvahelise rukkiaastaks.

Rukist tootvaid riike on maailmas 40.

 

Eelmine luguEesti, Läti ja Leedu parlamentide liikmed arutasid Saidafarmis põllumeeste esindajatega põllumajanduspoliitika tulevikku
Järgmine luguEPKK astus COGECA liikmeks