EPKK astus COGECA liikmeks

Euroopa põllumajandusühistute katusorganisatsiooni COGECA üldkoosolek kiitis täna Brüsselis toimunud kohtumisel heaks Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) liikmeks astumise avalduse.

COGECA on loodud 1959. aastal. COGECA esindab 36 põllumajandusühistute esindusorganisatsiooni erinevatest EL liikmesriikidest, st 40 000 Euroopa ühistut, üle 50% EL põllumajandustootmisest ning 60% põllumajandussaaduste töötlemisest ja kaubandusest.

EPKK juhataja Roomet Sõrmus tundis COGECA koosolekul heameelt Eesti ja Euroopa põllumajandusühistute süveneva koostöö üle. „Suurem osa meie põllumajandusühistuid on tegutsenud suhteliselt lühikest aega, kuid Eestis toimub kiire ühistegevuse areng. Meil on palju õppida Euroopa pikkade traditsioonidega põllumajandusühistute tegevusest ja kogemustest. Samuti on COGECA hea võimalus Eesti ühistute huvide kaitsmiseks Euroopa Liidu tasandil,“ lisas Sõrmus.

EPKK on Euroopa põllumeeste katusorganisatsiooni COPA liige alates 2004. aastast, COPA ja COGECA tegutsevad sektori huvide kaitsemisel tihedas koostöös.

Euroopa Komisjon on ühise põllumajanduspoliitika reformimisel teinud ettepaneku suurendada ühistute rolli põllumajandussektoris. Eestile soodsa poliitika kujundamine eeldab aktiivset osalemist EL otsustusprotsessides.

Möödunud nädalal toimunud EPKK ühistegevuse toimkonnas rõhutati ühistegevuse olulisust põllumajandustootjate sissetulekute parandamisel ja põllumeestele suurema kindlustunde pakkumisel. Kuigi enamus Eesti põllumajandusühistuid tegeleb täna töötlemata põllumajandussaaduste ühise turustamisega, siis tulevikus muutub võtmeküsimuseks toodangu väärindamine. Seni on ühistute investeeringuid töötlemisse takistanud põllumeeste suhteliselt suur laenukoormus, mis on tekkinud suurtest investeeringutest esmatootmise uuendamiseks.

EPKK ühistegevuse toimkonna liikmed tegid tootjarühmade kestliku arengu tagamiseks ettepaneku pikendada tunnustatud tootjarühmade toetust seniselt viielt aastalt kümnele aastale. Kuna enamus ühistuid on oma arengus alles alguses ning ladus koostöö ei teki üle öö, siis püsivate tulemuste saavutamine vajab pikemaajalist arengutoetust.

Eelmine luguEesti soovib kuulutada 2016. aasta rahvusvaheliseks rukkiaastaks
Järgmine luguEPKK pakkus maamessil piimakokteile