Tänavused Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse parimad

Maaelu Edendamise Sihtasutus tunnustas neljandat aastat Eesti põllu- ja

maamajanduse nõuandeteenistuse aasta parimaid. Välja selgitati parim
konsulent, kelleks sai taimekasvatuse konsulent Veeve Kaasik Saarte
Nõuandekeskusest ning parim nõuandekeskus, milleks sai Pärnumaa Talupidajate
Nõuandekeskus OÜ. Parimad kuulutati välja ja auhinnad anti üle maamajanduse
konsulentide talvistel teabepäevadel Haabneemes, hotellis Lavendel.

Maaettevõtjaid nõustavas süsteemis on edukuse aluseks konsulentide teadmised
ja nõuandeteenuse kättesaadavus, viimase eest vastutavad maakondlikud
nõuandekeskused. Seetõttu otsitakse parimaid kahes kategoorias: konsulent ja
nõuandekeskus. Mõlema kategooria parimad selgitati välja kolmes etapis, kus
parimate valimisse kaasati nõuandekeskused ja nende juures töötavad
konsulendid. Omapoolse hinnangu andis ka Maaelu Edendamise Sihtasutus.

Parimaks konsulendiks valitud Veeve Kaasik on atesteeritud konsulendina
tegutsenud üle 10 aasta. Veeve Kaasik nõustab tava- ja mahetaimekasvatuse
valdkonnas ning tegi viimastel aastatel tihedat koostööd Läänemeremaade
keskkonnaprojektiga Baltic Deal. Kuna ta kasvatab ise kartuleid, õunu ning
kanepit, hindavad tootjad kõrgelt tema praktilisi kogemusi. Kuigi Veeve
Kaasik töötab põhiliselt Saarte Nõuandekeskuses, jõuab ta nõustada ka
Hiiumaa ja mandri põllumehi. Viimase aasta jooksul ongi ta enda sõnul rohkem
Hiiumaal töötanud. Tiina Kattel Hiiumaa Nõuandekeskusest iseloomustab Veeve
Kaasikut kui väga abivalmit ja suurte kogemustega inimest, kellest on nii
Hiiumaa põllumeestel kui ka Hiiumaa nõuandekeskusel palju abi olnud. Veeve
Kaasik on aktiivne inimene, kes leiab alati võimaluse, kuidas kedagi aidata
või huvipakkuvast üritusest osa võtta.

Parim nõuandekeskus 2013, milleks sai Pärnumaa Talupidajate Nõuandekeskus
OÜ, on koostöövalmis, aktiivne ja laia kompetentsiga. Pärnumaa
Nõuandekeskususe tugevuseks on hästi organiseeritud meeskond ja kiire info
liikumine. Kuigi Pärnumaa Nõuandekeskus on ennegi teiste seast oma ühtlase
tugeva tasemega silma paistnud, on nende aktiivsus viimase aasta jooksul
veelgi kasvanud. Tihenenud on kontakt klientidega, lisaks nõustamisele
korraldatakse infopäevi, avaldatakse artikleid ning jagatakse infomaterjale.
Erinevalt paljudest teistest nõuandekeskustest on Pärnus viis lepingulist
töötajat ja tugevad koostöölepinguga konsulendid, nende hulgas ka eelmise
aasta parimaks konsulendiks kuulutatud Alar Lugu. Teiste nõuandekeskuste
sõnul on Pärnu Nõuandekeskus koht, kust nad isegi nõu küsivad ja alati ka
abi saavad. Pärnumaa Nõuandekeskuse juhti Olavy Süllat teatakse kui
läbirääkimistel julget ja aktiivset küsimuste esitajat ja arvamuse
avaldajat. Samuti hindavad kollegid tema heade ideede rohkust ning oskust
nõuandesüsteemis tegevusi käivitada ja arendada.

Põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistus koondab põllumeestele ja
maaettevõtjatele nõuannet jagavaid konsulente. Nõuandeteenistus toimib
lähtudes nõuandesüsteemist, millel on üleriigiline struktuur ning mille
põhieesmärgiks on tagada nõustamine, täiendkoolitus ja teabe levitamine
põllumajanduse ning maaelu valdkonnas. Alates 2010. aasta algusest
koordineerib põllumeestele ja maaettevõtjatele mõeldud nõuandeteenistust
Maaelu Edendamise Sihtasutus.

Katri Kuusk
arendusprojektide koordinaator
Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistus
Maaelu Edendamise Sihtasutus
Tel 731 3650
katri.kuusk@nouandeteenistus.ee
www.nouandeteenistus.ee, www.mes.ee

Eelmine luguPõlvamaa Arenduskeskus ja Eesti Maaülikool lõpetasid rahvusvahelise koostööprojekti projekti FOODART
Järgmine luguKolmandas kvartalis kasvasid põllumajandussaaduste tootjahinnad