RE ja SDE koalitsiooni tegevuskavas põllumajanduse üleminekutoetuste maksmist ei kavandata

Täna avalikustatud Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valitsuskoalitsiooni tegevuskavast ei leia viiteid põllumajanduse üleminekutoetuste maksmise kohta järgmisel aastal. Samuti jääb lahtiseks maaelu arengukava kaasrahastamise maht. Loodav valitsus lubab säilitada põllumajanduses kasutatavale diislikütusele soodsama aktsiisimäära ning biogaasi aktsiisivabastuse. Koalitsioon lubab rahastada Eesti toidu tutvustamist ja promotsiooni.

Väljavõte tegevuskavast

1. Kasutame Euroopa Liidu kehtiva rahastusperioodi (2014+) vahendeid selliselt, et elukvaliteet paraneks terves Eestis. Süvendame regionaalpoliitilist aspekti valdkondlikes poliitikates. Peame õigeks, et seaduseelnõude ja strateegiliste dokumentide ettevalmistamisel oleks reeglina hinnatud ka regionaalpoliitilist mõju.

2. Alustame maaelu arengukava uue perioodi tegevusteks Euroopa Liidu poolt eraldatud 725 miljoni euro jagamist maaelu toetusteks, tagades selleks vajaliku Eesti riigi poolse kaasrahastuse. Suurendamaks maaelutoetuste kättesaadavust vähendame piiranguid maaelu arengukava alusel jagatavate toetuste taotlemisel.

3. Seame sihiks lõpetada aastaks 2017 maa- ja omandireform, teeme ettevalmistusi üleminekuks maa korraliselt hindamiselt nn reaalajas hindamisele. Jätkame riigi reservis olevate maade müüki enampakkumisel.

4. Tõstmaks Eestile olulise metsatööstuse konkurentsivõimet vähendame suurtel trassidel metsaveokite täismassi piirangut, lähtume sealjuures Targa tee kontseptsioonist ning teede seisundist. Liiklusohutuse tagamiseks taotleme puiduvedajate hea tahte kokkuleppe sõlmimist ja karmistame karistusi kehtestatud piirangute rikkujatele.

5. Jätkame teenuskeskuste programmi elluviimist.

6. Jätkame elamute lähedaste kruusateede muutmist tolmuvabaks.

7. Viime lõpule vajalikud eeltoimingud struktuurivahendite kasutuselevõtuks ja tagame rakendusasutuste kestlikkuse, arendame edasi e-PRIAt.

8. Säilitame põllumajanduses kasutatavale diislikütusele soodsama aktsiisimäära.

9. Koostame Eesti Toidu tutvustamise ja müügiedenduse strateegia ja leiame vahendid nende tegevuste elluviimiseks.

10. Uuendame Ida-Virumaa strateegia ja tegevuskava ja algatame vastavad kavad Kagu-Eesti jaoks.

c. säilitame biogaasi aktsiisivabastuse;

 

Loe lisaks: EPKK ootused loodavale valitsusele

Eelmine luguUus koalitsioon lubab säilitada biogaasi aktsiisivabastuse
Järgmine luguPiima kokkuostuhind Eestis jõudis EL keskmisele tasemele