Uus koalitsioon lubab säilitada biogaasi aktsiisivabastuse

Mullu novembris pöördus Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Riigikogu rahanduskomisjoni poole palvega, et riik ei võrdsustaks biogaasi aktsiisi tasumisel maagaasiga, kuna see seaks ohtu niigi tagasihoidlikult arenenud biogaasi tootmise põllumajanduses. Biogaasi maksustamise küsimus jäetigi 27. veebruaril 2014 vastu võetud „Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning vedelkütuse seaduse muutmise seaduse“ eelnõust välja.

„Menetluse käigus väljendas Rahandusministeerium soovi biogaasi aktsiisiga seonduvat siiski veel täpsustada, mistõttu pidas komisjon õigeks kõnealuses eelnõus 491 SE asjaomast küsimust mitte reguleerida,“ ütleb Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Sven Sester kojale möödunud nädalal saadetud vastuskirjas.

Hiljuti teatas rahandusministeerium, et väljatöötamisel on siiski eelnõu, mille järgi maksustataks biogaas aktsiisiga. „Biogaasi aktsiisiga maksustamist puudutav eelnõu on ettevalmistamisel ja plaanitud va­litsusele esitada aasta teisel poolel,“ ütles ra­handusministeeriumi avalike suhete osakon­na peaspetsialist Mailin Aasmäe ajalehele Postimees.

Täna avaldatud Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna koalitsioonilepingus lubatakse aga säilitada biogaasi aktsiisivabastus.

Põllumajan­duslikku biogaasi toodab Eestis viis biogaasijaama: Saaremaal Jööris, Aravetel, Oisus, Vin­nis ja Ilmatsalus.

Loe lisaks: Biogaasi tootmise areng sõltub riigi investeeringu- ja maksupoliitikast

Eelmine luguAiandusfoorum 2014
Järgmine luguRE ja SDE koalitsiooni tegevuskavas põllumajanduse üleminekutoetuste maksmist ei kavandata