PRIAs algab pindalatoetuste taotluste vastuvõtt

Esmaspäeval, 2. mail algab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis (PRIA) pindala- ja keskkonnatoetuste taotluste vastuvõtt, dokumente esitama ootame ligi 16 000 maakasutajat.

Pindala- ja keskkonnatoetused moodustavad kokku suurima summa, mis PRIA vahendusel põllumajandustootmise edendamiseks, maade hooldamiseks ja keskkonna säästmiseks aastas välja makstakse. Ka toetuse saajad moodustavad PRIA suurima sihtgrupi. Tänavuste taotluste rahuldamiseks on eelarves ligi 159 miljonit eurot.

Tänavu saab taotleda järgmisi toetusi:

> Otsetoetused: ühtne pindalatoetus, põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus, heinaseemne täiendav otsetoetus;

> Maaelu arengukava (MAK) 2007-2013 toetused: ebasoodsamate piirkondade toetus, toetus Natura 2000 alal asuvatele põllumaadele ja erametsamaale, loomade karjatamise toetus. MAKi põllumajanduslikul keskkonnatoetusel on viis alaliiki: keskkonnasõbraliku majandamise toetus, mahepõllumajandusliku tootmise toetus, poolloodusliku koosluse hooldamise toetus, toetused Eestile omaste ohustatud tõugu loomade pidamiseks ning kohalikku sorti taime ehk ’Sangaste’ talirukki kasvatamiseks.

„Raha saamine on seotud tingimuste ja kohustustega. Enamiku MAKi toetuste puhul tuleb taotlejal võtta 5-aastane kohustus meetme nõudeid täita, sest keskkonnale on neil majandamisviisidel mõju just pikemaajalise rakendamise korral ,“ selgitas PRIA menetlusbüroo juhataja Tanel Trell.

MAKi toetuste kohustuse-perioodi saab alustada ka tänavu, välja arvatud keskkonnasõbraliku majandamise toetusega seoses. Sellega saavad tänavu liituda vaid need, kel lõppes 2006. a alustatud MAK 2004-2006 mahepõllumajandusliku tootmise kohustus ja kellele tehti 2011. a toetuse määramise otsus.

„Enne kui toetusi taotlema hakata ja end mitmeks aastaks kohustustega siduda, tuleks huvilistel kindlasti toetuse tingimustega tutvuda ja kaaluda, kas nende täitmine on jõukohane,“ soovitab Tanel Trell. „Nõudeid tasub uuesti uurida ka neil, kes on kohustuse juba varem võtnud, sest ka tänavu on määrustes ning nõuetele vastavuse reeglites täiendusi.“

Infot saab PRIA kodulehelt www.pria.ee rubriigist „Taimekasvatus“, infotelefonil 7377 679 ning trükistest, mida levitatakse PRIA maakondlikes teenindusbüroodes.

Taotlusi saab esitada 2.-23. maini ning pärast seda veel nn hilinenult kuni 15. juunini (sel juhul väheneb toetus 1% võrra iga hilinetud tööpäeva kohta). 15. juunini saab ka juba varem esitatud taotluse andmeid täiendada.

PRIA soovitab eelistada taotluste esitamiseks elektroonilist kliendiportaali e-PRIA, kus on võimalik täita  kliendi põldude ja kohustuste kohta eeltäidetud andmetega dokumente ja joonistada põllumassiivide piire.

Kes soovib taotluse esitada maakondlikusse teenindusbüroosse, neil palume kasutada eelnevalt postiga koju saadetud eeltäidetud andmetega taotlusvorme ja kõige uuemaid PRIAst saadud põllumassiivide kaarte.

Kõiki taotlusi kontrollitakse administratiivselt ning valimi alusel toimuvad ka kohapealsed kontrollid. Nõuetele vastavuse reegleid tuleb täita aastaringselt. Otsetoetuste määramine toimub PRIA poolt 1. detsembriks 2011, MAK keskkonnatoetuste määramine erinevatel aegadel 2012. a algul.

Pindala- ja keskkonnatoetuste raha pärineb nii Euroopa Liidu kui ka Eesti riigi eelarvest. PRIA ülesanne on toetuste administreerimine, registrite pidamine ning kontroll selle üle, et toetusesaajad toetuste saamisega seotud nõudeid ja kohustusi täidaksid. Toetusi makstakse selleks, et hüvitada maakasutajatele maa hooldamisel tekkivaid kulutusi või keskkonnatoetuste saajatele võrreldes tavatootmisega saamata jäävat tulu. Toetuste abil hoitakse Eestis korras üle 850 000 hektari põllumajandusmaad.

Eelmine luguHiina otsib Eestis põllumajanduskontakte
Järgmine luguToidutootjad aitavad teha heategu