PRIA määras 208 ettevõtjale maamajanduse mitmekesistamiseks toetust üle 13,9 miljoni euro

Foto: pixabay.com

17.-31. märtsil oli võimalik maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames taotleda investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetust määrati 208 ettevõtjale 13 920 582 euro ulatuses.

PRIA rahuldas kokku 83 põllumajandusettevõtja taotlust, määrates toetuseks 5 575 166 eurot ning 125 mittepõllumajandusliku ettevõtja taotlust, määrates toetusteks 8 345 416 eurot.

PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juht Kristel Võsu ütleb: „Käesolevas taotlusvoorus oli populaarne toetuse taotlemine mittestatsionaarsetele masinatele ja seadmetele. Selline võimalus avanes esimest korda. Maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamiseks määratud 13,9 miljonist eurost üle 3,8 miljoni määras PRIA just nimelt sellistele investeeringutele. See annab toetust saanud ettevõtjatel veelgi laialdasemalt võimaluse oma teenuseid pakkuda ning seeläbi luua paremad tingimused uute töökohtade loomiseks.“

Taotlusvoor oli antud meetme maaelu arengukava 2014-2020 viies ja vooruks oli eraldatud kokku 14 miljonit eurot. Sellest põllumajandusettevõtjatele oli mõeldud 5,6 miljonit eurot ja mittepõllumajanduslikele ettevõtjatele 8,4 miljonit eurot.

Toetust saanud projektide hulgas on näiteks kohvikud, remonditöökojad, pesulad, rändkauplused, päikeseelektrijaamad, halumasinad, kivisaed jne.

 Toetuse jagunemine maakondade lõikes

Tegevuskoha maakond

Rahuldatud taotluse arv

Määratud toetuse summa

HARJUMAA

22

1 751 510

HIIUMAA

6

171 572

IDA-VIRUMAA

8

711 950

JÕGEVAMAA

21

1 120 197

JÄRVAMAA

8

568 135

LÄÄNEMAA

6

758 064

LÄÄNE-VIRUMAA

11

857 228

PÕLVAMAA

16

1 085 587

PÄRNUMAA

12

854 243

RAPLAMAA

4

96 508

SAAREMAA

15

602 658

TARTUMAA

28

1 646 776

VALGAMAA

13

860 397

VILJANDIMAA

17

1 439 310

VÕRUMAA

21

1 396 447

KOKKU

208

13 920 582

Täpsem info toetusesaajate kohta on leitav PRIA kodulehelt.

Eelmine luguValminud on toiduhügieeni õppevideod
Järgmine luguLoomade ja lindude puurispidamise keelamisel tuleb samu nõudeid rakendada ka importtoidule