Valminud on toiduhügieeni õppevideod

Foto: shutterstock.com

Toiduohutuse pikaajalise programmi raames Maaeluministeeriumi tellimusel on valminud toiduhügieeni õppevideod.

Toidu müük ja pakkumine ajutises või teisaldatavas käitlemiskohas
Õppevideo sihtgrupp on ajutises või teisaldatavas käitlemiskohas toitu müügiks pakkujad. Toidukäitleja peab tagama pakutava toidu ohutuse. Seda tagab kehtestatud hügieeninõuete, mis kehtivad ühtviisi kõigile toidukäitlejatele, järgimine. Õppevideos näidatakse, kuidas on võimalik tagada toidu ohutus ka ajutises müügikohas. 

Ristsaastumise vältimine: töötaja hügieen ja tooraine liikumine
Õppevideo sihtgrupp on toidu väike- ja mikrokäitlejad, põhiliselt elamiseks kasutatavas käitlemiskohas toitu müügiks valmistajad. Toidukäitleja peab tagama toidu ohutuse. Videos näidatakse, millised on toidukäitleja isikliku hügieeni nõuded ning kuidas käidelda toorainet.

Ristsaastumise vältimine: töövahendid, tooraine ja valmistoidu käitlemine
Õppevideo sihtgrupp on toidu väike- ja mikrokäitlejad, põhiliselt elamiseks kasutatavas käitlemiskohas toitu müügiks valmistajad, ka teised toidupakkujad (nt kohvikutepäevadel osalejad). Toidukäitleja peab tagama pakutava toidu ohutuse. Selleks on oluline täita hügieeninõudeid, näiteks hoida ja käidelda eraldi toorainet ning valmistoitu ja kasutada selleks puhtaid töövahendeid.

Toidu kuumutamine, jahutamine ja taaskuumutamine
Õppevideo sihtgrupp on toidu väike- ja mikrokäitlejad, põhiliselt elamiseks kasutatavas käitlemiskohas toitu müügiks valmistajad, toidupakkujad (nt kohvikutepäevadel osalejad). Toidukäitleja peab tagama pakutava toidu ohutuse. Õppevideos käsitletakse toidu termilist töötlemist toiduohutuse seisukohalt.

Eelmine luguPüsirohumaade suhtarv langes tänavu üle lubatud määra
Järgmine luguPRIA määras 208 ettevõtjale maamajanduse mitmekesistamiseks toetust üle 13,9 miljoni euro