Põllumehed ja loomakasvatajad taotlesid eriolukorda

Liigne kuivus on kahju teinud mitmel pool. Foto: J. Nemvalts

Eesti põllumajandusorganisatsioonid saatsid ühispöördumise Vabariigi Valitsusele palvega välja kuulutada erakorraline olukord põllumajandussektoris.

Eestimaa Talupidajate Keskliit, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Lihaveisekasvatajate Selts, Eesti Aiandusliit, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu ja MTÜ Eesti Noortalunikud pöördusid peaminister Kaja Kallase poole palvega toetada ebasoodsatest ilmastikuoludest tingitud erakorralise olukorra väljakuulutamist, mille üle Vabariigi Valitsus otsustab käesoleva nädala neljapäeval.

Organisatsioonid rõhutavad, et kevadkülmade ja põua tõttu on Eesti põllumajandussektoris tekkinud tõsine olukord, mis ohustab tänavust saagikoristust. Viimaste nädalate vihmasajud ei ole suutnud olukorda parandada, kuna taimede heale saagikusele aluse panev kasvufaas on juba möödas, või ei tärganud külvid üldse. 

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Ants Noot tõdes, et veisekasvatuses on lood õige kehvad. „Kui loomakasvatajatel on juba kaalumisel loomade sundlikvideerimine, sest pole piisavalt sööta, on meie kohus otsida abimeetmeid ja riiklikku toetust,“ lausus Noot. „Samuti on saanud kannatada marja- ja köögiviljakasvatajad, kelle saagikaod on olnud kohati üle 70%. Keerulistest ilmastikuoludest pole puutumata jäänud ükski põllumajandusvaldkond,“ lisas ta.

“Põllumajandussektoril on strateegiline tähtsus Eesti majandusele ja toiduga kindlustatusele. Erakorralise olukorra väljakuulutamine näitab, et valitsus seisab põllumajandussektori kõrval ja toetab Eesti toidutootmist- ja julgeolekut,” ütlesid organisatsioonide esindajad ühisavalduses.

Ebasoodsatest ilmastikuoludest tingitud olukorra väljakuulutamine annab vajaliku õigusliku aluse võtta kasutusele meetmed, mis aitavad leevendada kriisiga toimetulekut ja selle tagajärgi, ning annab eelkõige PRIAle võimaluse mitte sanktsioneerida põllumajandustootjaid praeguses olukorras ebamõistlike kohustuste mittetäitmise eest. Olukorra väljakuulutamine saadab selge sõnumi, et valitsus seisab põllumajandussektori kõrval ning toetab Eesti toidu tootmist- ja julgeolekut, andes põllumajandustootjatele võimaluse jätkata oma tegevust ja säilitada maapiirkondade elujõulisus.

Eelmine luguMahesööda varujad said veidi leevendust
Järgmine luguValitsus võttis põllumehi kuulda