Põllumajanduskoda kohtumisel keskkonnaministriga: toidutootmise ja keskkonnahoiu vahel tuleb tagada tasakaal ja sidusus

Põllumajandus-Kaubanduskoja juhid rõhutasid tänasel kohtumisel keskkonnaminister Rene Kokaga, et Eesti põllumajandusmaa ja mets on oluline ressurss, mille säästlik kasutamine annab riigile võimaluse biomajanduse arendamiseks. Biomajandusel on oluline roll keskkonnahoidlikkuse suurendamisel, aga ka taastumatutest loodusvaradest sõltuvuse ning kasvuhoonegaaside õhkupaiskamise vähendamisel.

„Keskkonnahoid mängib põllumajandus- ja toidutootmises üha olulisemat rolli. Tootjad mõistavad, et vaid heaperemehelik majandamine suudab kindlustada toidutootmiseks vajaliku muldade viljakuse ja teiste ressursside – nagu vee ja õhu – hea seisundi. Ettevõtjate ja riigi koostöös tuleb leida lahendused, mis soodustavad säästlikku tootmist,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees Olav Kreen.

Kreeni sõnul on keskkonnapoliitikas seni keskendutud liiga palju käskudele ja keeldudele, selle asemel peaks seadma arusaadavad ühised eesmärgid ja tegema senisest rohkem strateegilist koostööd. „Tootmise vajaduste ja võimaluste ning keskkonnakaitse vahel tuleb leida mõistlik tasakaal, arvestades, et toidutootmine seisab silmitsi mitmete üha suuremate keskkonnaalaste väljakutsetega – olgu nendeks siis kliimamuutused, bioloogilise mitmekesisuse hoidmine, õhu- ja veekvaliteedi parandamine, säästlik ressursikasutus, ringmajanduse põhimõtete juurutamine jms,“ rõhutas ta.

Kohtumisel käsitleti erinevaid teemasid – probleemid seoses jäätmepaketi vastuvõtmisega, riigilõivude olulise tõusuga, kompleksloa kohustuse kaotamine veisekasvatuses, haneliste heidutusjahi lubamine, kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise eesmärkide saavutamiseks vajalikud suured investeeringud põllumajandussektoris ning veeseaduse rakendamise kitsaskohad.

Lisainfo: Roomet Sõrmus, EPKK juhatuse esimees, tel 52 058 57, roomet.sormus@epkk.ee

Eelmine luguPõllumeestel peab säilima paindlik juurdepääs eriotstarbelisele diiselkütusele
Järgmine luguAP kandidaat 2019: Gustav Põldmaa põllul kasvavad kuninglikud kartulisordid