Põllumeestel peab säilima paindlik juurdepääs eriotstarbelisele diiselkütusele

Foto: pixabay.com

Põllumajandustootmiseks mõeldud erimärgistatud diiselkütuse väärkasutuse lõpetamiseks tuleb sisse seada õigustatud isikute register. Märgistatud kütuse müümine ainult vastavat õigust omavatele põllumajandustootjatele annab ühtlasi võimaluse eriotstarbelise kütuse aktsiisi langetamiseks, leiavad Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Eestimaa Talupidajate Keskliit täna valitsuskabinetis toimuva arutelu eel.

„Erimärgistatud diiselkütuse aktsiisi­soodustus on põllu­majan­dus­sektori konkurentsivõime hoidmisel väga oluline meede. Peame tähtsaks, et soodusmääraga kütus oleks põllumajandustootjatele ka edaspidi kättesaadav vastavalt tootmise tegelikele vajadustele. Õigustatud isikute registri loomine aitab kontrollida eriotstarbelise kütuse müüki ning kütuse värvimine vähendada väärkasutuse riske,“ ütles põllumajanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

„Kütuse müügi hetkel väärkasutuse takistamisel oleks võimalik kokku hoida ligi viis miljonit eurot, mida saaks täiendavalt suunata põllumajandussektorisse – näiteks eriotstarbelise kütuse aktsiisi määra langetamise kaudu. Soovime, et säiliks süsteem, mis on põllumajandustootjatele lihtsasti kasutatav ja minimaalse halduskoormusega,“ selgitas talupidajate keskliidu juht Kerli Ats.

Põllumeeste kaks suuremat esindusorganisatsiooni ei toeta süsteemi sellist muutmist, kus aktsiisivahe kompenseerimine hakkaks toimuma tagantjärgi, sest see suurendaks ettevõtete likviidsusprobleeme. Samuti ei toeta liidud hektari ja loomühiku põhiste limiitide kehtestamist, sest see on keeruline ja paratamatult ei suudetaks limiitide seadmisel arvestada erinevate ettevõtete eripärade ja muutuvate ilmastikuoludega, mis oluliselt mõjutab kütuse tarvet.

Esindusorganisatsioonide hinnangul tuleks eriotstarbelise diiselkütuse kasutamist lubada ka vedelsõnniku veol. See muudaks majanduslikult otstarbekamaks läga vedamise laudast kaugemal asuvatele põldudele, millel oleks omakorda väga suur keskkonnakasu – vedelsõnnikuga väetamise koormus jaguneks põldude vahel ühtlasemalt ja vähendada saaks ka mineraalväetiste kasutamist.

Taust:

Koalitsioonilepingus on kokku lepitud, et erimärgistatud kütuse kasutamisega seotud piirangud vaadatakse üle. Valitsuskabinet peaks täna arutama muudatusi seoses eriotstarbelise põllumajanduskütuse müügiga. 2018. aastal lubati Maksu- ja Tolliameti (MTA) andmetel tarbimisse kokku 83 miljonit liitrit eriotstarbelist kütust, nende hinnangul oli eriotstarbelise kütuse väärkasutuse riskiga müük möödunud aastal 13,2 miljonit liitrit ja tekkinud kahju hinnanguliselt 4,7 miljonit eurot.

Euroopa Liidu reeglite kohaselt on põllumajanduskütuse madalaim nõutud maksustamise tase 21 eurot, kuid Eestis rakendatakse erimärgistatud diiselkütuse puhul aktsiisimäära 133 eurot 1000 liitri kohta.

Lisainfo:
Roomet Sõrmus, EPKK, tel 52 058 57, roomet.sormus@epkk.ee
Kerli Ats, ETKL, tel 5647 5660, kerli@taluliit.ee

Foto: Shutterstock

Eelmine lugu28.09.2019 – Maal elamise päev
Järgmine luguPõllumajanduskoda kohtumisel keskkonnaministriga: toidutootmise ja keskkonnahoiu vahel tuleb tagada tasakaal ja sidusus