Põllumajanduse ja maaelu eelinfo 5. nädal

ESMASPÄEV, 27. jaanuar
27. jaanuaril osalevad maaeluminister Arvo Aller, toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai, põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban, kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Siim Tiidemann ning välissuhete ja eurokoordinatsiooni osakonna juhataja asetäitja Kristina Uibopuu Brüsselis toimuval Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istungil.
27. jaanuaril toimub Jõgevamaal Eesti Taimekasvatuse Instituudis (J. Aamisepa 1, Jõgeva alevik) taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täiendkoolitus. Lektor: Kaja Marrandi.

TEISIPÄEV, 28. jaanuar
28. jaanuaril kell 14 toimub Tallinnas Maaeluministeeriumis uuringu „Analüüs Euroopa Liidu lepinguriikides kehtestatud põllumajandusmaa kaitsemeetmetest ja põllumajandus- ja metsamaa omandamise kitsendustest“ esitlus.
28. jaanuaril algusega kell 14 korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Maaeluministeeriumi tellimuse ja koostöös SA Erametsakeskusega Pärnu Kutsehariduskeskuse auditooriumis B303 (Niidupargi 12, Pärnu) erametsanduse toetuste infopäeva. Teemad: toetuste ülevaade, MAK 2021-2027 – Kristiine Hindriks, Maaeluministeerium; Toetuste saamise tingimused, taotluste esitamine ja taotluste menetlemine – Triin Karin, SA Erametsakeskus; Toetuste kohapealne kontroll – Gunnar Reinapu, SA Erametsakeskus; Puiduturg ja -hind – Eesti Puidumüügikeskus tegevjuht Einar Rannula (Pärnus). Küsimused, arutelu, kokkuvõtted – Kristiine Hindriks. Lisainfo info@epkk.ee , tel 600 9349 (juhiabi Maire Vimb).
28. jaanuaril algusega kell 10 toimub tasuta infopäev Bioturvalisus ja taudiennetus loomapidamises – lihaveisekasvatus Tartus Eesti Maaülikoolis (Kreutzwaldi 56/1, avatud ülikooli auditoorium III korrusel). Lektor: Alar Onoper, vanemloomaarst, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi kliinilise veterinaarmeditsiini õppetool. Teemad: Karja tervishoiu üldpõhimõtted. Kuidas kaitsta karja nakkushaiguste sissetoomise eest? Bioturvalisuse meetmed ja nende rakendamine. Bioturvalisuse protseduurid. Infopäeval osalenutele väljastame digitõendi. Registreerumine: SIIN. Lähem info koolituse korraldajalt: Eesti Maaülikooli avatud ülikool, tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844, e-post: avayl@emu.ee.
28. – 30. jaanuaril toimub Jõgeval taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale. Lektorid: Kaja Marrandi ja Marek Kõbu. Grupp on täis. Lisainfo: Ruth Türk, JKHK koolitusjuht, ruth.turk@jkhk.ee, tel 5329 2188.
28. jaanuaril algusega kell 11 toimub Lääne-Virumaal Taali Mesilas (Tartu mnt 21, Roela) mahemesinduse tasuta õpiring, mille korraldab Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus. Õpiringi juhendab Aili Taal (Taali Mesila). Õpiringis osalemine läheb arvesse mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise kohustusliku koolitusena. Lisainfo: Aili Taal, Taali Mesila, tel 5098734, info@taalimesila.ee või Merit Mikk, Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, tel 5039802, maheteave@gmail.com.
28. jaanuaril korraldab Euroopa Parlament Brüsselis BIOGEA projekti tulemusi tutvustava töögrupi “Roheline arhitektuur rohelise infrastruktuuri tarbeks?” (A Green Architecture for Green Infrastructure?).

KOLMAPÄEV, 29. jaanuar
29. jaanuaril toimub Brüsselis Cogeca ühistute koordineeriva komitee igakuine koosolek. Valitakse uus komitee juhatus, räägitakse konkurentsipoliitikast, ühistute innovatsiooniauhinnast, biomajanduse parimate praktikate näidetest, ÜPP tulevikust, Cogeca ärifoorumitest. Lisainfo: Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis Ene Kärner, est.chamber@skynet.be.
29. jaanuaril toimub Maaeluministeeriumis ÜPP poollooduslike koosluste toetuse töörühma teine kohtumine.
29. jaanuaril toimub Keskkonnaameti kliendinõukoja kohtumine Eesti Jahimeeste Seltsis, kus peamiseks teemaks on Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendameti loomine.
29. jaanuaril toimub Raplamaal Keavas Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i nõukogu koosolek.
29. ja 30. jaanuaril toimub Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme tasuta koolitus, kus esimesel päeval toimub teoreetiline osa Tartus Eesti Maaülikoolis (Kreutzwaldi 56/1 auditooriumis A 303, III korrusel) ja praktiline osa teisel päeval OÜ-s Kõldu Lihakarn (Lihakarni, Kõldu küla Haljala vald, Lääne-Virumaa). Lektorid: Riina Soidla, MSc, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia lektor, Dea Anton, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli nooremteadur. Pädevustaseme eksam, koolituse edukalt lõpetanutele väljastatakse digitunnistus. Registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=4302&id_ay_toimumine=14144&systeemi_seaded=3,1,12,1,.
29. jaanuaril algusega kell 11 korraldab Tartumaa põllumeeste liit Saaremaal Suure Tõllu puhkekülas infopäeva „Keskkonnasõbralik rapsikasvatus“. Lektor Tiiu Annuk käsitleb teemasid: Suvi ja talirapsi kasvunõuded (maa ettevalmistus, mullastik, lupjamise vajalikkus, külv jne). Keskkonnasõbralik väetamine: põhiväetised ja leheväetised, biopreparaadid. Enamlevinud kahjurid ja haigused ning uued probleemid. Keskkonnasõbralik taimekaitse: umbrohutõrje, kasvu reguleerimine, haiguste- ja kahjurtõrje. Registreerida https://forms.gle/jA8nSiVTR3C4c5FU8. Lisainfo: 508 7320 – Jaan Sõrra; 5302 6311 – Tiiu Annuk.
29. jaanuaril toimub Brüsselis innovatsioonikonverents “Kliimasõbralik põllumajandus” (Climate Positive Farming).

NELJAPÄEV, 30. jaanuar
30. jaanuaril kell 13 toimub Tallinnas Maaeluministeeriumis pressiüritus, kus Marje Josing teeb kokkuvõtte Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringust „Toidukaupade positsioon siseturul“. Lisaks antakse ülevaade Maaeluministeeriumi tänavustest olulisematest toiduga seonduvatest tegevustest ning öeldakse välja, milline maakond võtab Vana-Võromaalt üle 2020. aasta Eesti toidupiirkonna tiitli. Ettekannetele ja sõnavõttudele järgneb vestlusring „Kas Eesti toit on meie inimestele jätkuvalt tähtis?“.
30. jaanuaril toimub põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside uue programmi koostamise avaseminar EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli aiandusuuringute keskuses.
30. jaanuaril toimub Maaeluministeeriumis ÜPP keskkonnasõbralike praktikate ja mahemajanduse töörühma teine kohtumine.
30. jaanuaril kell 10.30 toimub Tallinnas kindlustusühistu Üks pressikonverents Jahimeeste Seltsis
30. ja 31. jaanuaril korraldab Eesti Maaülikool tasuta koolituse teemal: “Koostöö arendamise meetodid” Tartus Eesti Maaülikoolis (Fr. R. Kreutzwaldi 1A, ruum 0015). Koolitajaks on Kristel Jalak, Kera OÜ täiskasvanute koolitaja ja suhtlemistreener. Grupp on täis. Lisainfo: liis.volli@emu.ee või tel: +372 51 92 9840 (programmi assistent Liis Võlli).

REEDE, 31. jaanuar
31. jaanuaril toimub Tallinnas Riigikogus Eesti toiduainetetööstuse toetusrühma korraldatav ümarlaud.
31. jaanuaril kell 14 – 16 toimub Tallinnas Maaeluministeeriumis rahvusvahelise taimetervise aasta avaüritus, mille avab maaeluminister Arvo Aller. Üritusel antakse ülevaade taimetervise aastaks plaanitud tegevustest ning tutvustatakse teemakohast rändnäitust.
31. jaanuaril algusega kell 10 korraldab Tartumaa põllumeeste liit Harjumaal Saku Mõisas infopäeva „Keskkonnasõbralik rapsikasvatus“. Lektor Tiiu Annuk käsitleb teemasid: Suvi ja talirapsi kasvunõuded (maa ettevalmistus, mullastik, lupjamise vajalikkus, külv jne). Keskkonnasõbralik väetamine: põhiväetised ja leheväetised, biopreparaadid. Enamlevinud kahjurid ja haigused ning uued probleemid. Keskkonnasõbralik taimekaitse: umbrohutõrje, kasvu reguleerimine, haiguste- ja kahjurtõrje. Registreerida https://forms.gle/ndEqX8nT12P8bYrm6. Lisainfo: 508 7320 – Jaan Sõrra; 5302 6311 – Tiiu Annuk.

ESMASPÄEV, 3. veebruar
3. – 5. veebruarini korraldab Räpina Aianduskool taimekaitse täienduskoolituse professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale (27h, aluskoolitus) Valgamaal Otepääl, Tehvandi staadionihoone konverentsikeskuse seminariruumis (Nüpli küla, Otepää vald). Registreerimine: https://www.aianduskool.ee/ulevaade-kursustest/ või tel: 796 1549 ja 5346 1209. Kaasa võtta isikut tõendav dokument ja oma sülearvuti ning arvuti laadimise vajadusel ka pikendusjuhe.

Uue nädala ürituste kohta saatke palun lühiteave reedeti kella 12-ks e-posti aadressile info@epkk.ee.

Eelinfo koostas Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoda.

Eelmine luguProjekti POSHBEE töörühma koosolek
Järgmine luguPõllumajanduskoda kutsub liituma Eesti esimese kindlustusühistuga