Projekti POSHBEE töörühma koosolek

Foto: shutterstock.com

14.-16. jaanuarini toimus Horizon 2020 projekti „PoshBee“ töörühma aasta­koos­olek, kus võeti kokku esimese perioodi tegevused. Tegemist on üle-Euroopalise projektiga, kus uuritakse meemesilaste ja looduslike mesilaste kokkupuutumist pestitsiididega ning kuidas kemikaalid (üksi ja seguna) koostoimes patogeenidega ja mesilaste toitumisega nende tervist mõjutavad. Eestist on projekti kaasatud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Maaülikool ja Eesti Kutseliste Mesinike Ühing.

Kokku osales koosolekul üle 80 osaleja, sealhulgas teadlased, mesinikud, põllu­mehed, praktikud ja muud asjaomased huvirühmad kõikjalt üle Euroopa. Toi­musid arutelud käimasolevate tege­vuste kohta, sh seni saavutatud tule­mused ja töötoad, kus tööpakettide liikmed arutasid edasisi tegevusi. Täna­seks on kõigi tegevustega juba alusta­tud, sh on välja valitud katsealad põldu­delt andmete kogumiseks. Selleks on kaheksas ELi riigis (sh Eestis) 8 talirapsi põllu ja 8 (kommerts)õunapuuaia äärde viidud 3 mesitaru, 3 kimalaste ja 3 erakmesilaste pesa. Katse raames hinnatakse mitmeid erinevaid para­meetreid, nagu iga katses osaleva mesi­laspere tugevust, kokkupuudet pestit­siididega ja nende mõju tervisele. Samuti viiakse läbi õitest kemikaalide määramine ning küsimustikud põllu­meeste ja mesinike seas. Esimesed analüüsid on juba võetud ning saade­tud välislaborisse analüüsimiseks.

Täpsem lisainfo: Riina Maruštšak, riina@epkk.ee.

Eelmine luguPõllumajanduskoja nõukogu uus esimees on Sivar Irval
Järgmine luguPõllumajanduse ja maaelu eelinfo 5. nädal