Piimatootmine

Foto: shutterstock.com

Statistikaameti esialgsetel andmetel toodeti 2020. aastal 847 800 tonni piima, mis on 3% rohkem kui aasta varem. Jätkuvalt suureneb ka piimatoodang lehma kohta, mis oli keskmiselt 9943 kg ehk 310 kg rohkem kui 2019. aastal.

Piima keskmiseks kokkuostuhinnaks kujunes 2020. aastal aga vaid 293 eurot/tonn, mis on viimase nelja aasta kõige madalam tase. 2019. aastal ulatus keskmine piimahind 310 euroni.

Kuigi tootmise näitajad on piimasektoris paranenud, siis keerulise turuolukorra tõttu kujunes piimatoodangu väärtuseks 2020. aastal 237 miljonit eurot, mida on üle 2% aasta varasemaga võrreldes vähem.

Piima toomise omahind on FADN 2019. aasta andmetel 299 eurot/tonn. Statistikameti andmetest nähtub, et tootmise kulud põllumajandussektoris 2020. aastal suurenesid. Seejuures kasvasid kõige enam piimasektorit otseselt mõjutavad sööda- ja veterinaarkulud, aga ka tööjõukulud. Seega ei kata piima müügist saadav hind tootmiseks tehtavaid kulusid. Keeruline olukord piimaturul kajastub ka piimalehmade arvu vähenemises – 2020. aasta lõpu seisuga oli Eestis 84 400 piimalehma, mis on 600 võrra vähem kui aasta tagasi.

Piimatööstus

2019. aasta lõpu seisuga oli Eestis registreeritud 39 piimakäitlejat kokku 46 eraldi paikneva käitlemisüksusega. Nendest 8 käitlejat olid tööstusettevõtted, 9 piimatootmisega tegelevad talumeiereid, 10 ise piima mittetootvad väikemeiereid, 9 kitse- ja lambapiimatooteid tootvad talumeiereid, 2 teadus- või koolitusasutust ning 1 piimatoodete vahendaja. Piimatoodete kogutoodangu väärtuseks hinnati 2019. aastal 382,6 mln €, mis eelmise aastaga võrreldes tähendas 2% kasvu. Piimatööstus andis 15,3% toiduainetööstuse ning 1,9% töötleva tööstuse lisandväärtusest. Piima töötlemissektoris oli 2019. aastal tööga hõivatud 2083 inimest.

Suurima panuse eksporti andis piimasektor – 19%. 2019. aastal eksporditi piima ja piimatooteid kokku 202 mln € väärtuses, millest Eesti päritolu piima ja piimatoodete väärtus oli 194,5 mln €. Eelmise aastaga võrreldes kasvas kogueksport 6,8% (12,3 mln €), sealhulgas Eesti päritolu eksport 5,8% (12,4 mln €). Olulisemad ekspordiartiklid olid juustud ja toorpiim, mis andsid kokku üle 69% ekspordi väärtusest, summas 139,4 mln €. Piimatoodete ekspordist moodustas Euroopa Liidu riikide osakaal 93% ning kolmandate riikide osa 7% ehk 14,1 mln € väärtuses.

Allikas: Statistikaamet, www.agri.ee

 

VAATA UUDISEID >>