Piimatootmine

Eestis toodeti 2019. aastal 821 467 t piima, mis ületas eelmise aasta kogust 13 967 t võrra ehk 1,7% võrra.

Piimatootmise kasv tulenes valdavalt tootlikkuse kasvust – piimalehmade keskmine produktiivsus suurenes 307 kg ehk 3,3% võrra kõigi aegade kõrgeimale tasemele – 9633 kg piima ühe lehma kohta. Esmaostjate poolt kokku ostetud piimast jõudis Eestis registreeritud käitlejateni töötlemiseks 569 600 t, toorpiimana eksporditi 25,3%  ehk 193 400 t kokku ostetud piimast.

2019. aasta lõpu seisuga oli Eestis registreeritud 39 piimakäitlejat kokku 46 eraldi paikneva käitlemisüksusega. Nendest 8 käitlejat olid tööstusettevõtted, 9 piimatootmisega tegelevad talumeiereid, 10 ise piima mittetootvad väikemeiereid, 9 kitse- ja lambapiimatooteid tootvad talumeiereid, 2 teadus- või koolitusasutust ning 1 piimatoodete vahendaja. Piimatoodete kogutoodangu väärtuseks hinnati 2019. aastal 382,6 mln €, mis eelmise aastaga võrreldes tähendas 2% kasvu. Piimatööstus andis 15,3% toiduainetööstuse ning 1,9% töötleva tööstuse lisandväärtusest. Piima töötlemissektoris oli 2019. aastal tööga hõivatud 2083 inimest.

Suurima panuse eksporti andis piimasektor – 19%. 2019. aastal eksporditi piima ja piimatooteid kokku 202 mln € väärtuses, millest Eesti päritolu piima ja piimatoodete väärtus oli 194,5 mln €. Eelmise aastaga võrreldes kasvas kogueksport 6,8% (12,3 mln €), sealhulgas Eesti päritolu eksport 5,8% (12,4 mln €). Olulisemad ekspordiartiklid olid juustud ja toorpiim, mis andsid kokku üle 69% ekspordi väärtusest, summas 139,4 mln €. Piimatoodete ekspordist moodustas Euroopa Liidu riikide osakaal 93% ning kolmandate riikide osa 7% ehk 14,1 mln € väärtuses.

Allikas: www.agri.ee

 

VAATA UUDISEID >>

 

Foto: Shutterstock