Õhusaaste vähendamise eesmärgid peavad olema realistlikud ja saavutatavad

Põhja-Iirimaalt pärit europarlamendi saadik Jim Nicholson rääkis Euroopa Parlamendis toimunud kohtumisel huvipooltega, et EL õhukvaliteedi poliitika ülevaatamise käigus liikmesriikidele kehtestatavad õhusaaste vähendamise piirmäärad peavad olema realistlikud ja saavutatavad.  Copa-Cogeca hoiatas, et eelnõus pakutud metaani ja ammoniaagi õhkupaiskumise vähendamise piirmäärad on ebarealistlikud ning nende rakendamine kahjustaks oluliselt EL loomakasvatussektorit, mis niigi kriisi tõttu kannatab.

Copa-Cogeca peasekretäri Pekka Pesoneni sõnul on põllumajandussektor igati valmis koostööks kliimamuutuse mõju vähendamiseks, kuid osa õhusaaste vähendamiseks seatud eesmärke heitkoguste piirmäärade direktiivi (National Emission Ceilings Directive) eelnõus ei ole aktsepteeritavad. Farmerid on juba teinud rohkelt jõupingutusi õhusaaste vähendamiseks, mida tuleb arvesse võtta.

Ühendkuningriigis tegutsev piimatootja Robert Brunt tõi näite, et 70% tema farmist asub nitraaditundlikul alal ning ta on teinud hiiglaslikke kulutusi projektidele vältimaks läga sattumist vette. Samuti on ta vähendanud väetiste kasutamist 40% võrra. “Tingimustes, kus piima hind on väga madal, on vähe lootust leida raha tootmise kallitele nõuetele vastavusse viimiseks,“ ütles ta. Igasugused edasised piirangud peavad olema teostatavad ja saavutatavad.

Kasper Thormod Nielsen Arla Foods´ist märkis, et toidunõudlus kasvab 60% võrra 2050. aastaks ning farmerid peavad olema võimelised sellega toime tulema.

Copa-Cogeca innustab Euroopa Komisjoni tegema 2016. aasta lõpuks ettepanekud ammoniaagi heitkoguste vähendamiseks selliselt, et loodaks võrdsed tegevusvõimalused kõikjal EL-s. Piirmäärad peavad põhinema teadusuuringutel ning olema kuluefektiivsed.

Ühendkuningriigist pärit europarlamendi liige Julie Girling, kes on ka parlamendi raporti autor, kinnitas lõpetuseks, et ta on teadlik farmerite tublist tegevusest keskkonnakaitse alal ning kavas on vestelda põllumajandusvolinik Phil Hoganiga muudatuste võimalustest ÜPP vahehindamise käigus.

Europarlament hääletab liikmesriikide heitkoguste piirmäärade raporti üle oktoobri lõpus toimuval täiskogu istungil.

Eelmine luguMaaettevõtjate ja maaomanike esindusorganisatsioonid toetavad jahiseaduse muudatusettepanekuid
Järgmine luguSoome kogemus: vabatahtlikud tarneahela kokkulepped ei toimi