Maaettevõtjate ja maaomanike esindusorganisatsioonid toetavad jahiseaduse muudatusettepanekuid

Eesti Erametsaliit, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eestimaa Talupidajate Keskliit ja Eesti Põllumeeste Keskliit saatsid ühispöördumise vabariigi valitsusele ja riigikogu keskkonna-, maaelu- ja majanduskomisjonidele, milles avaldavad toetust keskkonnaministeeriumi poolt esitatud jahiseaduse muutmisettepanekutele ja kutsuvad riigikogu üles eelnimetatud eelnõu kiiresti vastu võtma.

Maaettevõtjate ja maaomanike esindusorganisatsioonid näevad olulisena, et riigilt jahipiirkonnad kasutada saanud jahindusorganisatsioonid teeks aktiivset koostööd kohalike maaomanikega ja kaasaks neid metssigade arvukuse ohjamisse. Tegemist on täiendava ressursiga, mis hea koostöö korral aitaks kaasa nii küttimisele kui sigade Aafrika katku surnud isendite avastamisele ja metsast kõrvaldamisele.

Eesti Erametsaliidu juhatuse liikme ja keskkonnaministeeriumi jahindusnõukogu liikme Einar Pärnpuu arvates on jahindusorganisatsioonide vastuseis seadusemuudatusele, mis püüab senisest enam maaomanikke kaasata, teadmatuse küsimus: „Seadusemuudatus ei anna õigust oma põllul või majataguses metsatukas suvaliselt metssigu küttima hakata. Jahti saab endiselt pidada ikka see, kellel jahitunnistus, sooritatud suuruluki laskekatse ja saadud jahiluba kohalikult jahipiirkonna kasutajalt“. „Samas võib mõne üksiku jahiseltsi vastuseis olla tingitud ka sellest, et tulevikus peab metssea jahilube jagama tasuta“, lisas ta.

Pöördumisele allakirjutanud peavad oluliseks, et seadusemuudatus võetaks vastu võimalikult kiiresti ja rakendataks koheselt. Meie esmane eesmärk peab olema sigade Aafrika katku nakkusohu likvideerimine Eestis – selle üks oluline meede on metssigade arvukuse kiire vähendamine!

Eelmine luguEESTI TOIDU KUU: Jänku-Juss kutsub kinno toidumultikaid vaatama
Järgmine luguÕhusaaste vähendamise eesmärgid peavad olema realistlikud ja saavutatavad