MES maksab COVID-19 toetuse välja 25. juunil

Foto: pixabay.com

Alates tänasest on COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus põllumajandustootjale maheteravilja, mahemunakanade, ammlehma ja lihaveisekasvatuse toetuse saajate nimekirjad üleval Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) kodulehel. Kõikidele toetuse saajatele on saadetud meilile toetuse saamise kohta teavitus.

Maheteraviljakasvatajatele makstakse kokku 1 499 588 eurot, mis jaguneb 585 tootja vahel. Erakorralist toetust saavad ka 17 mahemunakasvatajat kogusummas 92 524 eurot. Lihaveisekasvatajate toetuse summaks kujunes 2 197 853 eurot, mis jaguneb 1160 loomakasvataja vahel. Põllumajandustootjad, kes ei vastanud toetuse saamise nõuetele, saavad selle kohta vastava teavituse.

MESi nõukogu poolt kinnitatud ühikumäärad toetuste maksmisel on järgmised:

  • maheteravilja kasvatus 33,61 eurot teravilja hektari kohta;
  • mahemunakanade kasvatus 4,39 eurot kana kohta;
  • lihaveisekasvatus 26,97 eurot lihaveise kohta;
  • ammlehmade kasvatus 39,45 eurot ammlehma kohta

“Põllumajanduskoda on möödunud aasta sügisest alates seisnud selle eest, et COVID-19 kriisis kõige enam kannatanud põllumajandussektorites tegutsevad ettevõtjad saaksid erakorralist toetust. Kuigi toetuse maksmise protsess on kujunenud väga pikaks, siis hea meel on tõdeda, et toetused saavad lõpuks välja makstud. Juuni alguses said toetuse kätte ka nende valdkondade ettevõtjad, kellele maksti toetust PRIA kaudu,” ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juht Roomet Sõrmus.

Põllumajandustootjad said 15.-22. märtsini e-PRIA kaudu taotleda erakorralist toetust, mis leevendab osaliselt COVID-19 pandeemiast tingitud majanduslikku kahju. Sõltuvalt valdkonnast makstakse toetus välja kas MES-i või maksti välja Põllumajanduse ja Registrite Informatsiooni Ameti (PRIA) poolt. Toetuse kogueelarve on 15,8 miljonit eurot, millest MES maksab välja 3,8 miljonit eurot järgmiselt: lihaveisekasvatus 2,2 miljonit, maheteravilja kasvatus 1,5 miljonit ja mahemunakanade kasvatus 0,1 miljonit.

Infot MESi poolt makstava erakorralise toetuse kohta saab MESi kodulehelt https://www.mes.ee/covid-19-kriisimeetmed

Eelmine luguRapsi- ja rüpsi kasvupind oluliselt suurenes
Järgmine luguTeravilja pind tänavu pisut suurenes