Teravilja pind tänavu pisut suurenes

Tänavu kasvatatakse Eestis teravilja kokku 374 167 hektaril, mis on möödunud aastaga võrreldes 1,1% rohkem. Teravilja kogupinnast ligi poole moodustab nisu ja kolmandiku odra pind. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja poolt koostatud teravilja kasvupindade ülevaade põhineb PRIA ja Statistikaameti andmetel.

Nisu kasvatatakse sellel aastal kokku 182 043 hektaril, millest ligi 75% moodustab talinisu. Nisu kogupind on aastaga oluliselt kasvanud (+8,3%). Talinisu pind on aastaga oluliselt suurenenud (+16,6%) ja suvinisu pind märkimisväärselt vähenenud (-11,2%).

Odra pind ulatub tänavu 123 464 hektarini, sellest enamuse moodustab suvioder. Oda kogupind on möödunud aastaga võrreldes 5,6% vähenenud. Taliodra pind on siiski aastaga 11% kasvanud, ulatudes 24 923 hektarini.

Kaera kasvatatakse tänavu 42 669 hektaril, mida on möödunud aastaga võrreldes 4% rohkem. Rukki pind on tänavu aga vaid 12 087 hektarit, mis on möödunud aastaga võrreldes ligi 42% vähem.

Väiksematest kultuuridest on aastaga suure hüppe kasvupinna osas teinud tatar, mida kasvatatakse tänavu 5996 hektaril. See on pea kaks korda enam kui mullu.

Tabel: Teraviljade kasvupind 2016-2021, hektarit

Allikas: EPKK (PRIA ja Statistikaameti andmetel)

Eelmine luguMES maksab COVID-19 toetuse välja 25. juunil
Järgmine luguÜPP kokkulepe peab arvestama Eesti eripäradega