Maaturismi ettevõtjatel on võimalus saada nõu rahvusliku kultuuripärandi kasutamiseks teenuste disainis

Kuni 1. märtsini 2012 on Eesti maaturismiettevõtetel võimalus esitada avaldusi osalemiseks nõustamisprogrammis, mille eesmärk on soodustada rahvusliku kultuuripärandi kasutamist maaturismi teenuste disainis.

„Maaturismiettevõtetel on keeruline konkureerida suuremates linnades ja keskustes asuvate turismiettevõtetega. Üheks eristumise võimaluseks on arendada välja nii sise- kui välisturistidele suunatud turismiteenused, mis põhinevad rahvuslikul kultuuripärandil. Maaturismiettevõtted on näidanud üles suurt huvi rahvusliku kultuuripärandi elementide kasutamise osas, aga enamusel neist puudub vajalik oskusteave,“ kirjeldas nõustamisprogrammi vajalikkust MTÜ Eesti Maaturism juhataja Raili Mengel-Sünt.

Teenuste kvaliteet on turismisektoris tiheda konkurentsi tingimustes ülioluline. Seega peab arendustöö olema põhjalikult läbi mõeldud ning vajaliku oskusteabe saamiseks kaasatakse nõustamisprogrammi parimad eksperdid turismi ning rahvakunsti valdkonnast. Nõustamisvaldkondadeks on hoonete arhitektuur, sisearhitektuur, sisekujundus, toidu serveerimine, teenindajate riietus, suveniiride müük, rahvuslike tähtpäevade tähistamine ja üritused turismiettevõtetes.

Nõustamisprogrammis saab osaleda 15 maaturismi ettevõtet. Nõustamisprogrammis osalemiseks vajaliku juhendi ja avalduse vormi leiab EPKK kodulehelt:

http://www.epkk.ee/heritage_tourism/noustamisprogramm.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, MTÜ Eesti Maaturism ja Läti Maaturismi Assotsiatsioon kutsusid ellu koostööprojekti, mille eesmärk on suurendada maaturismi ettevõtete konkurentsivõimet läbi tootearenduse ja teenuste disaini, kasutades rahvuslikku kultuuripärandit. Projekt leidis heakskiidu ja rahastuse Euroopa Liidu Kesk-Läänemere Interreg IVA programmist. Projekt kestab 2013. aasta lõpuni.

Lisaks nõustamisprogrammile korraldatakse projekti raames praktilisi koolitusi, millest oodatakse osa võtma kõiki pärandkultuurist huvituvaid maaturismi ettevõtjaid. Lisainfot koolituste kohta saab jooksvalt EPKK kodulehelt.

Projekti käigus luuakse koostöövõrgustikud ettevõtete ja rahvusliku kultuuripärandi uurimise ja säilitamisega tegelevate organisatsioonide vahel. Selleks palume endast märku anda kõikidel maaturismi ettevõtetel, kellel on kogemusi rahvusliku kultuuripärandi kasutamisega või kes soovivad seda suunda tulevikus arendada.

Projekti tulemusel valmivad käsiraamatud ja juhendmaterjalid rahvusliku kultuuripärandi kasutamise kohta maaturismiettevõtete teenuste disainis.

Lisainfo:

Raili Mengel-Sünt, raili@maaturism.ee, tel 600 9999

Roomet Sõrmus, roomet.sormus@epkk.ee, tel 600 9349

Eelmine luguEuroopa põllumeeste katusorganisatsioon asus Balti riikide huvide kaitsele
Järgmine luguMES valis parimad karjakasvatajad