Euroopa põllumeeste katusorganisatsioon asus Balti riikide huvide kaitsele

16. veebruari õhtul kinnitas Euroopa põllumajandustootjate ja –ühistute katusorganisatsioon COPA-COGECA pärast pikki ja keerulisi läbirääkimisi seisukoha EL ühise põllumajanduspoliitika tuleviku kohta. Eesti, Läti ja Leedu põllumajandusorganisatsioonide järjekindla selgitustöö tulemusel viidatakse dokumendis Baltikumi madalatele põllumajandustoetustele.

COPA-COGECA ametlikus seisukohas tõdetakse: „Komisjoni ettepanek otsetoetuste ümberjaotamise osas liigub õiges suunas. See nõuab siiski jätkuvaid läbirääkimisi, kuna mitmetes liikmesriikides, eriti Balti riikides, jääb hektaritoetuse tase ikkagi oluliselt madalamaks EL keskmisest. Tuleb tagada kõikide põllumeeste õiglane ja võrdne kohtlemine, võttes arvesse erinevusi tingimustes.“

Konkreetsete riikide eraldi nimetamine COPA-COGECA ametlikus ühisseisukohas on esmakordne organisatsiooni 50-aastases ajaloos. Sellele eelnes tugev ja hästi koordineeritud selgitustöö Eesti, Läti ja Leedu põllumajandusorganisatsioonide poolt, samuti Balti riikide keerulise olukorra selgitamine ministrite ja diplomaatilisel tasandil. See on hea näide läbimõeldud lobby-tegevuse tulemuslikkusest ning tõhusa koostöö olulisusest riigi ja kolmanda sektori vahel, mis võimaldas leida teiste EL riikide toetust meie seisukohtadele.
Peamiselt uute liikmesriikide tugev vastuseis varem väljapakutud sõnastusele ei võimaldanud COPA-COGECA seisukohta detsembri alguses heaks kiita, nagu algselt oli kavandatud. Viimase kahe kuu jooksul toimusid intensiivsed läbirääkimised, et dokument saaks siiski valdava enamuse liikmesorganisatsioonide toetuse. Lõplikku kompromisssõnastust olid eile valmis toetama ka mitmed riigid, kelle toetused ümberjagamise tulemusel tulevikus vähenevad.
Balti riikide nimetamine dokumendis on siiski vaid esimene konkreetne samm lõppeesmärkide saavutamisel. Baltimaade madalate otsetoetuste võrdsustamine teiste liikmesriikide põllumeeste toetustasemetega nõuab jätkuvalt pingelisi läbirääkimisi ja tugevat selgitustööd erinevatel tasanditel eeloleva aasta jooksul.
COPA-COGECA on Euroopa Liidu suurim ja mõjukaim põllumajandustootjate ja –ühistute esindusorganisatsioon, mis ühendab kokku 76 EL riikide põllumajandusorganisatsiooni. COPA-COGECA seisukohad on EL institutsioonidele oluliseks sisendiks ühise põllumajanduspoliitika kujundamisel.
Eelmine luguÜle poolesaja loomakasvatusettevõtte saavad PRIAst investeeringutoetust
Järgmine luguMaaturismi ettevõtjatel on võimalus saada nõu rahvusliku kultuuripärandi kasutamiseks teenuste disainis