Üle poolesaja loomakasvatusettevõtte saavad PRIAst investeeringutoetust

15. veebruaril tegi Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) otsused loomakasvatusehitise investeeringutoetuse määramise kohta 49 ettevõtjale.  Toetuste määramine aga jätkub. Mullu septembris toimunud maaelu arengukava meetme 1.4.2 „Loomakasvatusehitise investeeringutoetus“  viienda taotlusvooru esialgne eelarve oli 12, 46 mln eurot. Taotlusi laekus 123 summas 30,7 mln eurot.  Arvestades toetussoovide rohkust ja ettevõtjate vajadusi  suurendas põllumajandusminister 13. veebruaril taotlusvooru eelarvet veel 4 mln euro võrra.

„Lisaeelarve võimaldab toetusi määrata veel kuni paarikümnele abikõlblikule projektile. Täpne arv sõltub küsitud summade suurusest,“ ütles PRIA arengutoetuste menetlusbüroo juhataja Lauri Kolberg. „Teeme lisamääramised planeeritud tööde kõrvalt võimalikult kiiresti. Viimaste määramiste tähtaega pikendati maikuu keskpaigani, aga tahame otsused valmis saada tunduvalt varem.“

Loomakasvatusehitise investeeringutoetus pole määratud üksnes lautade rajamiseks ja seadmetega varustamiseks, vaid ka sõnniku- ja söödahoidlate, juurdepääsuteede, lägamahutite jmt loomapidamisega seotud objektide tarbeks.
Toetuse piirmäär on 500 000 eurot, selles suuruses toetust soovisid 14 ettevõtet. 84 projekti puhul oli tegemist uue objektiga, kuid toetust saab ka rekonstrueerimiseks. Projektide elluviimiseks on aega kaks aastat toetuse määramisest arvates ning PRIA maksab raha siis, kui esitatakse kuludokumendid valminud tööde kohta. Seda saab teha ka etapiviisiliselt kuni kuues osas.
„See investeeringumeede on üks neist, mille puhul võib toetust saada ka osaliselt tasutud kuludokumentide alusel ehk tasudes teenuseosutajale esialgu vaid omaosaluse suuruse summa,“ tuletab Lauri Kolberg ettevõtjatele meelde.
PRIA-l on praegu menetluses veel kahe põllumajandusettevõtete ajakohastamise alameetme toetustaotlused, mis viimatistes taotlusvoorudes esitati.
Bioenergia investeeringutoetuse (MAK meede3 1.4.3) määramise otsused valmivad hiljemalt 28. märtsiks ning eelarve võimaldab toetust maksta kõigile abikõlblikele projektidele. Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse (1.4.1) määramise kohta ootavad otsust ligi 600 ettevõtjat. „Teeme kõigile otsused tähtaegselt 19. aprilliks,“ lausus Lauri Kolberg. „Ka selle meetme eelarvet suurendas ministeerium äsja 2,7 mln euro võrra, aga kõigi abikõlblike projektide toetamiseks siiski eelarves raha ei jätku, sest toetuse-soove on eelarvest kaks korda rohkem.“
Kõigile investeeringutoetuste taotlejatele saadab PRIA taotluste kohta tehtud otsuse väljavõtted. Juriidilistele isikutele määratud toetuste andmed avaldame 10 päeva jooksul ka kodulehel www.pria.ee vastava meetme inforubriigis.
Maaelu arengukava meetme 1.4 „Põllumajandusettevõtete ajakohastamine“ kolme alameetme eelarve programmperioodil 2007-2013 on 196 mln eurot ning üle 114  miljoni euro on praeguseks ka välja makstud.  Loomakasvatusehitiste investeeringutoetuse 2007-2013.a eelarve sai praeguse toetuste määramisega kasutusse suunatud ning tuleb oodata uut rahastusperioodi, mis algab aastast 2014.
Lisa:
Loomakasvatusehitise investeeringutoetuse V taotlusvoor maakonniti
seisuga 15.  veebruar 2012
Rakenduspiirkond
Esitatud taotluste arv
Taotletud toetuse summa €
Määratud toetuste arv
Määratud toetuse summa €
HARJUMAA
6
2 076 486
6
2 076 486
HIIUMAA
1
164 195
1
164 195
IDA-VIRUMAA
4
903 944
2
606 477
JÕGEVAMAA
14
5 786 926
8
3 474 159
JÄRVAMAA
8
2 773 054
0
0
LÄÄNEMAA
4
890 299
2
299 478
LÄÄNE-VIRUMAA
17
4 667 401
5
1 153 879
PÕLVAMAA
9
1 779 343
0
0
PÄRNUMAA
16
2 967 039
9
1 733 823
RAPLAMAA
5
427 137
2
297 812
SAAREMAA
20
3 879 119
9
1 337 305
TARTUMAA
5
1 578 215
1
140 352
VALGAMAA
6
711 637
1
8 976
VILJANDIMAA
4
1 227 586
1
499 512
VÕRUMAA
4
838 494
2
352 061
Kokku
123
30 670 876
49
12 144 514
 
 
Pressiteate koostas
Maris Sarv-Kaasik, PRIA pressiesindaja
Tel  7371 215; 5533 739
Eelmine luguEPKK korraldab koolituse “Elektri ostmine börsilt”
Järgmine luguEuroopa põllumeeste katusorganisatsioon asus Balti riikide huvide kaitsele