Maaelu edendamiseks mõeldud eurotoetustest on kasutusse suunatud 60 protsenti

Möödunud nädalal tehti vahekokkuvõtte Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 (MAK) rakendamisest ning finantsvahendite kasutamisest. MAKi seirekomisjon tõdes, et 60 protsenti eurotoetustest on juba kasutaja leidnud. MAKi eesmärk on toetada Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevate maaelu arengu meetmete kaudu maapiirkonna tasakaalustatud arengut. 2007. aastal alanud Euroopa Liidu programmiperioodi (2007–2013) raames on Eestil võimalik kasutada MAKi raames 934,9 miljonit eurot avaliku sektori toetusraha põllumajanduse ja maaelu arengu toetamiseks.

Mai lõpu seisuga on Eestile eraldatud eelarvest erinevate meetmete kaudu määratud toetusi ligikaudu 568,9 miljoni euro eest. Väljamakstud toetuste summa on 383,4 miljonit eurot.

„Programmiperioodiks ettenähtud vahendeid on võimalik kasutada 2015. aasta lõpuni. Senine rakendamine annab põhjust optimismiks, et kõik vahendid saavad kasutatud,” ütles Põllumajandusministeeriumi maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler Toomas Kevvai.

Enim on raha suunatud Põllumajandus- ja metsandussektori konkurentsivõime parandamiseks, kokku 241,5 miljonit eurot. Samuti on palju toetusi, 159 miljonit eurot, läinud keskkonna ja paikkonna säilitamisele ning maapiirkondade elukvaliteedi ja mitmekesistamise tarvis kokku 91,5 miljonit eurot.

Selleks, et Eestile eraldatud eelarve saaks programmiperioodi lõpuks kindlasti kasutatud, on sel aastal muudetud mitmete toetusmeetmete rahastamise korda, mis muudab toetuste taotlemise ja elluviimise lihtsamaks.
MAKi 2011.aasta kõige suuremad muudatused on seotud tootjaorganisatsioonide koostöö soodustamisega. Tootjaorganisatsioonid saavad nüüdsest koos taotleda vahendeid töötlemise ja turustamisega seotud investeeringuteks.

”Võib öelda, et MAKi senine rakendamine on olnud edukas, järjest enam on positiivseid märke majanduskriisi möödumisest ka projektide elluviimisel. Loodetavasti jõuavad sellest tulenevalt ka heakskiidetud projektid senisest kiiremini investeeringuteni, aidates seeläbi kaasa maapiirkonna arengule,” lisas Kevvai.

Seirekomisjoni materjalid leiab veebist: http://www.agri.ee/sk_istungid/
MAKi koduleht: www.agri.ee/MAK

Eelmine luguSilokile taaskasutamine säästab raha ja hoiab loodust
Järgmine luguErakorraline abi köögiviljasektoris