Ligi 25 000 eestimaalast avaldas põllumeestele toetust

Juuni alguses oli suuremates toidukauplustes ja internetis võimalik anda toetusallkirju Balti riikide valitsusväliste põllumajandusorganisatsioonide ühispetitsioonile, milles nõutakse võrdseid konkurentsitingimusi Eesti, Läti ja Leedu põllumajandustootjatele. Põllumeeste petitsioonile andis oma toetuse 24 859 eestimaalast: 22 981 andis allkirja, 24 digiallkirja, 826 toetas avaldust internetilehtedel petitsioon.com ja petitsioon.ee ning 1028 inimest sotsiaalvõrgustikus Facebook. Lätis koguti avaldusele 18 710 toetusallkirja ja Leedus u 20 000 allkirja (lõplikud arvud on täpsustamisel).

„Siiras tänu kõikidele eestimaalastele suure toetuse ja mõistmise eest! Nendest allkirjadest sünnib kindlasti kasu võrdsete konkurentsitingimuste saavutamisel,“ nentisid Eesti Põllumeeste Keskliidu asepresident Jaan Sõrra ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus. Esmaspäevasel kohtumisel põllumeestega avaldas ka peaminister Ansip arvamust, et selline suur hulk allkirju toetab valitsuse positsiooni läbirääkimistel eelarve üle.

“Leedu, Läti ja Eesti rahvaarvu arvesse võttes teeb kogutud allkirjade hulk kõigi Eesti põllumeeste südame soojaks – eestimaalased hoolivad oma toidutootjatest,” märkis Jaan Sõrra.

Euroopa Liidu valitsusjuhid arutavad neljapäeval esimest korda EL eelarvekava aastateks 2014-2020. Samal ajal toimub Brüsselis Eesti, Läti ja Leedu põllumeeste ühismeeleavaldus, millega soovime Euroopa Ülemkogust osa võtvatele riigijuhtidele märku anda Balti riikide põllumeeste ja toidutarbijate rahulolematusest seoses ühise põllumajanduspoliitika ebavõrdse rahastamisega riikide lõikes.

„Kuigi tulisemad arutelud eelarve üle seisavad aasta teisel poolel alles ees, siis selliste meeleavalduste ja aktsioonidega soovime Brüsselile järjepidevalt märku anda, et me ei lepi valitseva ebaõiglusega ning võrdsete konkurentsitingimuste saavutamisel on Balti riikide põllumajandusel suur potentsiaal ühenduse tarbijate varustamisel kvaliteetse toiduga,“ selgitas Roomet Sõrmus.

28. juunil kell 8.15 kohtuvad Eesti, Läti ja Leedu põllumajandusorganisatsioonide esindajad Brüsselis Euroopa Parlamendi presidendi Martin Schulziga ja annavad talle üle petitsiooni ning Baltimaades kogutud üle 63 500 toetusallkirja. Allkirjad toimetatakse ka Euroopa Komisjoni presidendile José Manuel Barrosole.

Baltimaade toetused on praegu madalaimad ja seda tahetakse põlistada veel pikkadeks aastateks. Euroopa Liidu keskmine otsetoetuste tase on 269 eurot hektari kohta, Eestis 117, Lätis 97 ja Leedus 144 eurot, Hollandis aga 457, Belgias 435, Itaalias 404 ja Kreekas 384 eurot. Euroopa Komisjoni ettepaneku järgi suurenevad otsetoetused 2020. aastaks Eestis vaid 159, Lätis 145 ja Leedus 177 euroni. Eesti põllumehi ei rahulda Euroopa Komisjoni ettepanek, mille kohaselt tõuseksid meie toetused 2020. aastaks vaid 58% tasemele EL keskmisest. Ka Euroopa Parlamendi raportieelnõus pakutav 65% tase pole kindlasti rahuldav.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Eesti Põllumeeste Keskliit tänavad oma liikmeid, kauplusekette Konsum, Maksimarket, AjaO, Grossi Toidukaubad, Selver, Rimi, Prisma, Maxima ja Comarket, liikumist Kodukant ja kõiki teisi suure abi eest allkirjade kogumisel.

Mõistliku hinnaga Eesti toit ja Eesti maapiirkondade areng on meie kõigi ühine huvi!

Eelmine luguAP 2012 Teet Kallakmaa: Metstaguse Agro pääses kännu tagant välja
Järgmine luguEuroparlamendi president Schulz peab Balti põllumeeste nõudmisi täiesti õigustatuks